ليست شماره هاي مستقيم


قسمت شماره تلفن
سانترال دانشگاه 32345571
سانترال دانشگاه 32345572
سانترال دانشگاه 32345573
سانترال دانشگاه 32345574
سانترال دانشگاه 32345575
سانترال دانشگاه 32345576
سانترال دانشگاه 32345568
سانترال دانشگاه 32345569
هیئت جذب استان 32345560
امورشاهد وایثارگر 32345561
تدارکات 32345563
انتظامات درب ورودی 32345564
بسیج اساتید 32345565
نقلیه 32345595
اداره دانش آموختگان 32345596
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات(مرکز سوئیچ) 32345508
مدیر امور اداری 32345509
اداره امور فرهنگی و اجتماعی 32345501
معاونت پژوهشی 32345502
معاونت عمرانی 32345512
معاونت دانشجویی 32345513
معاونت اداری ومالی 32345514
معاونت آموزشی 32345515
سرپرستی خوابگاه خواهران 32345530
ریاست نهاد رهبری 32345531
سرپرستی خوابگاه برادران 32345532
مدیر دانشجویی 32345543
مدیر آموزش 32345392
امتحانات 32345585
ثبت نام 32345586
حسابداری 32345587
مدیر پژوهش 32345526
حوزه پژوهش (کارشناسان ) 32345525
نهاد رهبری 32345528
روابط عمومی 32345529
دفترریاست دانشگاه 32345590
فاکس ریاست دانشگاه 32345591
دفتر حراست 32345592
گزینش 32345595
معاونت برنامه ریزی 32345389
کارشناسان هيات امناي استان 32345390
حسابرس استان 32345584
ریاست هيات امناي استان 32345394
فاکس هيات امناي استان 32345395
فاکس حراست  32345396
عامل خزانه دار استان 32345397
کارشناسان حراست 32345398

ليست شماره هاي داخلي

دريافت ليست شماره تلفنها به صورت فايل PDF

عنوان واحد

تلفن مستقيم

تلفن داخلي

حوزه ریاست

ریاست دانشگاه

 

2424-2401

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

 

1020

ریاست دانشکده كشاورزي

 

 

حراست

 

2400

گزینش

 

2420

مسئول روابط عمومی

 

2426

دفتر روابط عمومی

 

2425

دبيرخانه هيات اجرايي جذب

 

2422

دبيرخانه هيات امناي استاني

 

6202

دفتر حقوقی

 

2421

فكس دفتر ریاست

 

 

نگهبانی

 

1800

حوزه معاونت آموزشی

معاون آموزشی

 

2200

مدیر آموزش

 

2113

مسئول کارگزینی هیأت علمی

 

2212

مسئول اداره ثبت نام

 

2114

مسئول اداره امتحانات

 

2111

مسئول دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی

 

2321

مسئول بایگانی آموزش

 

2112

مسئول دفتر خدمات آموزشی

 

2101

كارشناس امور دانش آموختگان

 

2118

کارشناس تحصيلات تكميلي

 

32342173

کارشناس گروههای دانشكده فني و مهندسي

 

2120

کارشناس گروههای دانشكده ادبیات و علوم انسانی

 

2119

کارشناس گروههای دانشكده معماری و هنر

 

2119

کارشناس گروههای دانشكده حقوق و علوم اداری

 

2119

کارشناس گروههای دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

 

 

کارشناس گروههای دانشکده کشاورزی

 

 

مسئول کنترل کلاسهای دانشکده فني و مهندسي

 

1011

مسئول کنترل کلاسهای دانشکده حقوق و علوم اداری

 

6246

مسئول کنترل کلاسهای دانشکده پیراپزشکی و بهداشت/ کشاورزی

 

 

مسئول کنترل کلاسهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ معماری و هنر

 

1124

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

1123

گروه علوم اجتماعی

 

1123

گروه روانشناسی

 

1125

گروه علوم تربیتی

 

1125

گروه مهندسي معماری

 

6201

گروه هنر

 

1125

گروه حسابداري

 

1511

گروه مدیریت

 

1511

گروه حقوق

 

1512

گروه الهیات و معارف اسلامی

 

1515

گروه زبان و ادبيات انگليسي

 

1515

گروه مهندسي برق- الکترونیک

 

1018

گروه مهندسي برق- قدرت

 

1020

گروه مهندسي شیمی

 

1016

گروه مهندسي عمران

 

1012

گروه مهندسي کامپیوتر

 

1010

گروه مهندسي مکانیک

 

1013

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشي 1

 

2010

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشي 2

 

2011

گروه پرستاری

 

 

گروه مامایی

 

 

گروه ریاضی

 

 

گروه علوم و صنایع غذایی/ دامپزشکی

 

 

گروه شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز

 

 

گروه مهندسي بهداشت محیط

 

 

گروه زراعت/ ترويج و آموزش كشاورزي/ توسعه روستایی

 

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری اطلاعات و ارتباطات

معاون پژوهش و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

2202

مدیر پژوهش و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

2221

دفتر امور پژوهشی

 

2210

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

2219

مسئول باشگاه پژوهشگران جوان

 

2217

مسئول برنامه و بودجه

 

 

مسئول آزمایشگاهها و کارگاهه

 

6177

آزمایشگاه برق (ماشین 1و2)

 

1122

آزمایشگاه مدار/ آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

 

1121

کارگاه مکانیک

 

1310

مسئول سایت

 

1015

مسئول سمعی و بصری

 

 

رئیس کتابخانه

 

1210

اداری کتابخانه

 

1212

مرجع کتابخانه

 

1213

مخزن کتابخانه

 

1211

سخت افزار

 

2215

آمار و اطلاعات

 

2216

سوئیچ مرکزی

 

1014

حوزه معاونت دانشجویی

معاون دانشجویی

 

2211

مدیر امور دانشجویی

 

2208

امور مشمولین

 

2209

امور دانشجویی برادران

 

2214

امور دانشجویی خواهران

 

2207

رئیس فارغ التحصیلان

 

2206

صدور مدرک فارغ التحصیلان

 

2205

تحویل مدرک فارغ التحصیلان

 

2203

بررسی پرونده فارغ التحصیلان

 

2204

نقل و انتقالات

 

2213

اداره تربیت بدنی

 

2010

رئیس سلف سرویس

 

1410

انبار سلف سرویس

 

1411

حوزه معاونت اداری و مالی

 

2220

 

2222

 

2201

 

2100

 

2115

شهریه برادران

 

2105

رئيس صندوق رفاه

 

2106

انتشارات اداری

 

2108

انتشارات دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی

 

1019

مسئول تدارکات

 

2110

مسئول جمعداری

 

2109

مسئول خدمات

 

2116

مسئول دبیرخانه

 

2117

دبیرخانه

 

2104

تایپ

 

2107

نقلیه

 

1810

آبدارخانه طبقه اول

 

2150

آبدارخانه طبقه دوم

 

2250

آبدارخانه طبقه سوم

 

2350

آبدارخانه طبقه چهارم

 

2450

آبدارخانه دانشکده حقوق و علوم اداری

 

1511

آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی

 

1050

حوزه معاونت عمرانی

معاون عمرانی

 

2315

مدیر فنی

 

 

رئیس طراحی و اجر

 

2316

کارشناس تأسیسات

 

2317

کاردان تأسیسات

 

2319

کارشناس عمران

 

2318

کاردان عمران

 

 

کارگاه نجاری

 

1311

حوزه فرهنگی

مسئول دفتر نهاد نمایندگی

 

2310

معاون دفتر نهاد نمایندگی

 

2314

مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی

 

2311

واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی

 

2313

تیم رسانه دفتر نهاد نمایندگی

 

2312

مسئول دفتر فرهنگ اسلامي

 

 

ستاد امر به معروف دفتر فرهنگ اسلامی

 

1911

کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسلامی

 

1910

بسیج اساتید

 

 

اوقات شرعي به افق بيرجند

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

۲ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمري

۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۴
طلوع آفتاب ۰۶ : ۰۹
اذان ظهر ۱۱ : ۱۹
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۹
اذان مغرب ۱۶ : ۴۸
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۷
انتخاب شهر