ستاد امور شاهد و ايثارگر
اوقات شرعي به افق بيرجند

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۲۰ ذی حجّه ۱۴۴۰ قمري

۲۲ آگوست ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۴
طلوع آفتاب ۰۶ : ۰۱
اذان ظهر ۱۲ : ۳۶
غروب آفتاب ۱۹ : ۱۱
اذان مغرب ۱۹ : ۲۹
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۵۳
انتخاب شهر