جلسات دفاع از پايان نامه
جواد بقائي فرد
رشته تحصيلي : روان شناسي شخصيت
عنوان فارسي : بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و راهبردهای تنظیم هیجان با سرمایه روانشناختی در کارکنان بهزیستی شهرستان بیرجند
عنوان لاتين : Investigating the Relationship between Personality Traits and emotion regulation Strategies with Psychological Capital in Welfare Employees in Birjand
استاد راهنما : فاطمه خاكشورشانديز
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر قاسم آهي
داور دوم : دكتر فاطمه شهابي زاده
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت : ۱۱:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
محسن احمدي
رشته تحصيلي : حسابداري
عنوان فارسي : تاثیر مدیریت سود واقعی جسورانه بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر محدودیت مالی
عنوان لاتين : The Effect of Aggressive Real Earnings Management on Cash Holding with Emphasis on Financial Constraints
استاد راهنما : دكتر محمدرضا غلامزاده
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر محمدحسين رخشاني
داور دوم : دكتر قدرت ا... طالب نيا
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت : ۱۲:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه2
فائزه دستگردي
رشته تحصيلي : مديريت دولتي-بودجه و ماليه عمومي
عنوان فارسي : بررسی اثر کمال گرایی بر فرسودگی شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر تاب‌آوری (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی)
عنوان لاتين : Evaluation of the effect of perfectionism on employee burnout considering the moderating role of resilience. (Case study: State Prisons and Security and Corrective Measures Administration of South Korasan)
استاد راهنما : دكتر محمد محمدي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مهدي محمود زاده واشان
داور دوم : دكتر حميد رضايي فر
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت : ۱۱:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم انساني
اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۵۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۶
اذان ظهر ۱۱ : ۲۷
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۷
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۴
انتخاب شهر