برنامه کلاسهای غیر حضوری

توجه ! لینک کلاسها یک ساعت بعد از شروع کلاس ( ساعت اعلام شده ) حذف می‌شود.

جستجوی کلاس از طریق شماره شناسایی فقط برای دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل می باشد.

جهت جستجوی کلاسهای خاص یک دانشجو ، لطفا شماره شناسایی را وارد نموده و بر روی جستجو کلیک کنید.(جهت نمایش همه دروس مقداری وارد نشود)

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۳۱۹ زبان تخصصي پيشرفته قطب الدين جان نثارمقدم
۱۱۰۰۱ فيزيولوژي بذر سيدغلامرضا موسوي
۱۰۵۰۱
۱۳۱۰۶۶
مباني جامعه شناسي
مباني جامعه شناسي (ورودي ۹۹)
علي ماندگار
۱۱۱۷۶
۱۳۱۲۸۹
آشنايي با مهندسي برق
آشناي با مهندسي برق (ورودي ۹۹)
علي الياسي
۱۰۴۶۹
۱۳۱۳۴۹
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
مهدي محمود زاده واشان
ساعت ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۸۰۹ سياست جنائي عليرضا عزيزي
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۲ بيماريهاي كودكان بقراطی
۱۰۰۸۴ فراگرد تنظيم وكنترل بودجه حسين موهبتي زهان
۱۰۱۰۹ بازاريابي بين المللي علي ارغواني
۱۰۴۳۲ مديريت امنيت در اماكن ورزشي ايمان صفايي
۱۰۷۱۵ آيين دادرسي مدني ۲ عباس داريوش
۱۳۱۱۰۰
۱۳۱۱۱۸
۱۰۴۰۵
مباني مديريت (ورودي ۹۹)
مديريت عمومي (ورودي ۹۹)
مديريت عمومي
محبوبه اعتصامي
۱۰۲۲۷
۱۳۱۱۲۲
آموزش بهداشت وارتقا سلامت
آموزش بهداشت وارتقا سلامت (ورودي ۹۹)
مجيد عصري
۱۳۱۱۵۰ زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹) قطب الدين جان نثارمقدم
۱۳۱۱۷۹
۱۰۵۱۹
تئوري پيشرفته در حسابداري مالي (ورودي ۹۹)
تئوري هاي پيشرفته در حسابداري مالي
حبيب الله نخعي
۱۳۱۲۵۹ مديريت‌ مالي‌ (ورودي ۹۹) جلال يوسفي
۱۰۵۴۵ تحليل مسائل برنامه ريزي نيروي انساني حميد رضايي فر
۱۱۲۲۳
۱۳۱۶۲۵
۱۳۱۶۵۱
فيزيك ۲ (الكتريسيته ومغناطيس)
فيزيک عمومي ۲ (ورودي ۹۹)
فيزيک الکترسيته و مغناطيس (ورودي ۹۹)
محمود شاهي
۱۰۶۹۷ روانشناسي زبان (باتاكيد برآموزش زبان فارسي) منصور دادي گيو
۱۱۰۳۶
۱۳۱۷۱۸
اصول علم اقتصاد ۲
اقتصاد(۲)(کلان) (ورودي ۹۹)
مهدي فاطمي
۱۰۳۶۳
۱۳۱۷۲۴
روش تهيه وتنظيم مواد وبرنامه هاي درسي
روش تهيه وتنظيم موادوبرنامه هاي درسي (ورودي ۹۹)
محمدحسن غني فر
ساعت ۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۳۴۸ كاربرد رايانه درتربيت بدني محمدتقي گلداني
۱۰۸۲۹
۱۳۱۶۴۵
۱۳۱۵۹۹
جامعه شناسي جنايي
جامعه‌شناسي جنايي (ورودي ۹۹)
جامعه‌شناسي جنايي (ورودي ۹۹)
بي بي اقدس اصغري
پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۴۲ مديريت رفتار سازماني (ورودي ۹۹) كاظم چراغ بيرجندي
۱۱۱۳۹ سازه هاي بتن آرمه ۲ سيدمهدي نصراللهي
۱۳۱۳۹۹ سازه هاي فولادي (ورودي ۹۹) محسن اميني
۱۳۱۴۷۵
۱۳۱۴۷۶
۱۳۱۴۷۷
۱۳۱۴۷۸
۱۱۱۶۲
ديناميک سازه (ورودي ۹۹)
ديناميک سازه (ورودي ۹۹)
ديناميک سازه (ورودي ۹۹)
ديناميک سازه (ورودي ۹۹)
ديناميك سازه (CE۴۱۰۰)
حسين بهشتي نژاد
۱۱۱۶۶
۱۳۱۵۱۶
طراحي روسازي بتني (CE۴۵۶۳)
طراحي روسازي بتني (ورودي ۹۹)
محمد عابديني
ساعت ۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۱۵ حقوق بازرگاني(تطبيقي اسلامي) علي ارغواني
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۷۰ علم النفس و مقايسه آن با روانشناسي جديد (ورودي ۹۹) حميدرضا وردي
۱۳۱۰۰۶ تحقيق در متون فارسي-نثر (ورودي ۹۹) محمد مهدي ناصح
۱۱۵۹۸ خانواده درماني فاطمه خاكشورشانديز
۱۱۱۳۸ سازه هاي فولادي ۱ محسن اميني
۱۰۹۵۴ نظريه زبانهاوماشينها حسنيه ذوالفقاري
۱۰۵۹۱ توانبخشي افراد با نيازهاي خاص نسرين حجت زاده
۱۰۴۹۹ آمادگي جسماني ۱ محبوبه اعتصامي
۱۰۴۹۵ اخلاق حرفه اي در تعليم وتربيت فرامرز روانجو
۱۰۴۳۰ سمينار در مديريت رويدادهاي ورزشي كاظم چراغ بيرجندي
۱۰۴۲۰ روانشناسي فيزيولوژيك و نوروپسيكولوژي عليرضا اميراباديزاده
۱۰۴۱۴
۱۳۱۰۵۰
آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته
امار استنباطي ورروش تحقيق پيشرفته (ورودي ۹۹)
فاطمه شهابي زاده
۱۰۴۰۲
۱۳۱۰۳۵
نظريه ها و پژوهشهاي معاصر در روان درماني
نظريه ها و پژوهشهاي معاصر در روان درماني (ورودي ۹۹)
مريم نصري
۱۰۳۵۷ بسكتبال ۲ علي ثقه الاسلامي
۱۰۳۳۰ انسان شناسي در اسلام قاسم آهي
۱۳۱۱۵۲
۱۰۳۲۸
روانشناسي يادگيري(جبراني) (ورودي ۹۹)
روانشناسي يادگيري(جبراني)
سمانه سادات جعفرطباطبايي
۱۰۳۲۰ روانشناسي تربيتي (جبراني) تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۳۱۰۹۳
۱۰۳۱۸
شنا (۳) (ورودي ۹۹)
شنا ۳
راضيه تابع
۱۰۲۵۰ اصول مديريت خدمات بهداشتي محمد حداد
۱۰۰۳۰ تاسيسات مكانيكي و الكتريكي سياوش اسحقي
۱۰۰۲۱ بارداري و زايمان۲-زايمان طبيعي، ايمن و فيزيولوژيك و روشهاي كاهش درد زايمان سمانه ثابت بيرجندي
۱۰۲۰۶
۱۳۱۱۸۵
سير انديشه هاي معماري
سير انديشه هاي معماري (ورودي ۹۹)
حسنيه هروي
۱۰۱۸۳
۱۳۱۲۰۳
سيستم هاي ساختماني و روش هاي اجرا
سيستم‌هاي ساختماني و روش‌هاي اجرا (ورودي ۹۹)
رضا ميرزايي
۱۳۱۲۱۴ مباني زيبا شناسي هنر اسلامي (ورودي ۹۹) علي ماندگار
۱۱۱۹۱
۱۳۱۲۲۶
سيستمهاي كنترل چند متغيره
سيستمهاي كنترل چند متغيره (ورودي ۹۹)
فرهاد اسماعيلي
۱۱۴۱۸
۱۱۰۷۳
۱۳۱۳۲۷
۱۳۱۳۲۸
زبان خارجه ۴
زبان تخصصي ۲
زبان تخصصي ۲ (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي ۲ (ورودي ۹۹)
محمدحسين رخشاني
۱۰۴۹۴
۱۳۱۳۳۷
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
محمد محمدي
۱۳۱۳۴۷
۱۰۴۶۶
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي پيشرفته
حسين حكيم پور
۱۰۱۵۶
۱۳۱۳۶۹
اصول اپيدميولوژي ومبارزه بابيماري هاي شايع در ايران
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در ايران (ورودي ۹۹)
شهين طاقي
۱۳۱۲۱۵
۱۳۱۵۴۷
۱۱۱۸۵
تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي ۲ (ورودي ۹۹)
تحليل سيتمهاي انرژي الکتريکي ۲ (ورودي ۹۹)
بررسي سيستمهاي قدرت ۲
علي الياسي
۱۰۸۵۰
۱۰۸۵۲
۱۳۱۳۹۲
۱۳۱۶۰۴
حقوق مالكيت معنوي
حقوق تجارت
حقوق تجارت۱ (ورودي ۹۹)
حقوق مالکيت معنوي (ورودي ۹۹)
طوبي صادقي
۱۳۱۶۱۸
۱۰۱۹۷
۱۰۱۰۱
مديريت‌ مالي‌ (ورودي ۹۹)
مديريت مالي
مديريت مالي
جلال يوسفي
۱۳۱۰۷۵
۱۳۱۴۶۱
۱۳۱۵۹۲
متون روانشناسي به زبانهاي خارجي (ورودي ۹۹)
ط‌راحي‌ و نقاشي‌ (ورودي ۹۹)
متون روانشناسي به زبانهاي خارجي (ورودي ۹۹)
۱۱۶۴۷
۱۳۱۷۰۲
صنايع غذايي پيشرفته
صنايع غذايي پيشرفته (ورودي ۹۹)
نرگس رحيمي
ساعت ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۹۰۶ يادگيري ماشين حميدرضا غفاري
۱۰۵۹۳ مطالعات تطبيقي هنر ۲ احمد حيدري
۱۰۴۴۹ مديريت رفتار سازماني كاظم چراغ بيرجندي
۱۰۴۲۱ سمينار در مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ايمان صفايي
۱۰۱۰۸ مباني بانكداري و مديريت بانك علي ارغواني
۱۳۱۲۸۱ يادگيري ماشين (ورودي ۹۹) حسنيه ذوالفقاري
۱۳۱۵۲۷ کارگاه عمومي (ورودي ۹۹) عليرضا شايان مقدم
ساعت ۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۲۰۷ طرح معماري ۱ حسنيه هروي
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۵۴ روشهاي تغيير و اصلاح رفتار (ورودي ۹۹) تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۱۳۳۴ اصول طراحي كامپايلر حسنيه ذوالفقاري
۱۱۲۲۸ پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي فرهاد اسماعيلي
۱۱۱۶۵ تكنولوژي و مواد روسازي (CE۴۵۵۱) محمد عابديني
۱۱۰۹۷ مباني سازمان و مديريت جلال يوسفي
۱۱۰۶۸ مديريت سرمايه گذاري محمدحسين رخشاني
۱۰۹۰۵ رايانش گريد و خوشه اي حميد سعادت فر
۱۰۷۶۹ قواعد فقه علي چهكندي نژاد
۱۰۶۸۳ حقوق تجارت ۲ (شركتها) رضا نخعي
۱۰۴۴۶
۱۳۱۱۴۰
نظريه هاي سازمان و مديريت
نظريه‌هاي سازمان و مديريت (ورودي ۹۹)
ايمان صفايي
۱۰۴۴۴ آشنايي با سازمان هاي بين المللي در ورزش كاظم چراغ بيرجندي
۱۰۳۸۰ هندبال ۳ محبوبه اعتصامي
۱۰۳۳۸ شنا ۴ راضيه تابع
۱۳۱۰۳۲
۱۰۲۶۸
سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعداز اسلام (ورودي ۹۹)
سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام
فرامرز روانجو
۱۰۲۲۶ اصول روش تحقيق محمد حداد
۱۰۲۱۹ پرستاري بهداشت روان مجتبی غلامی
۱۳۱۱۸۴
۱۰۲۰۰
روش تحقيق در معماري (ورودي ۹۹)
روش تحقيق در معماري
مجيد علي آبادي
۱۰۱۶۷ روانشناسي فردي و اجتماعي محمدمهدي خزاعي
۱۰۰۰۸ اصول اپيدميولوژي ومبارزه بابيماريها(بهداشت۲) سمانه ثابت بيرجندي
۱۳۱۲۰۸
۱۳۱۰۰۵
آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران (ورودي ۹۹)
تحقيق در متن فارسي ( نظم ) (ورودي ۹۹)
علي ماندگار
۱۰۴۹۷
۱۳۱۳۳۸
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
محمد محمدي
۱۳۱۳۷۳ روانشناسي فردي اجتماعي (ورودي ۹۹) طيبه خزاعي
۱۳۱۳۹۷
۱۱۱۳۶
سازه هاي بتن آرمه (ورودي ۹۹)
سازه هاي بتن آرمه ۱
محسن اميني
۱۰۱۵۰
۱۳۱۴۲۰
انتقال حرارت ۱
مکانيک سيالات کاربردي (ورودي ۹۹)
حسين فراهت
۱۰۲۷۳
۱۳۱۴۲۹
مديريت تبليغات و برند
مديريت تبليغات و برند (ورودي ۹۹)
حسين حكيم پور
۱۳۱۴۸۰
۱۳۱۵۰۱
۱۳۱۵۱۳
۱۱۱۶۳
محاسبات نرم (ورودي ۹۹)
محاسبات نرم (ورودي ۹۹)
محاسبات نرم (ورودي ۹۹)
محاسبات نرم (CE۴۰۰۱)
حسين بهشتي نژاد
۱۱۱۹۰
۱۳۱۲۱۳
۱۳۱۵۴۶
۱۳۱۵۴۹
ماشين هاي الكتريكي۳
ماشين الکتريکي ۳ (ورودي ۹۹)
ماشين الکتريکي ۳ (ورودي ۹۹)
ماشين‌هاي الکتريکي ۳ (ورودي ۹۹)
اميد شريعتي
۱۰۰۷۵
۱۳۱۲۲۷
۱۳۱۵۸۹
اخلاق و احكام كسب و كار
احکام کسب و کار (ورودي ۹۹)
اخلاق حرفه‌اي در مديريت با رويکرد اسلامي (ورودي ۹۹)
حسن غوث
۱۳۱۱۶۴
۱۰۱۹۲
۱۳۱۰۴۶
فيزيک‌ عمومي‌ (ورودي ۹۹)
فيزيك عمومي
فيزيک‌ عمومي‌ (ورودي ۹۹)
سيدصدرالدين قوام نيا
۱۰۱۱۸
۱۳۱۶۶۲
هيدروليك وپنوماتيك
هيدروليک و نيوماتيک و آزمايشگاه (ورودي ۹۹)
عليرضا كرماني
۱۳۱۶۶۶
۱۳۱۶۸۱
درمانهاي دارويي و فيزيکي در اختلال هاي رواني (ورودي ۹۹)
درمانهاي دارويي و فيزيکي در اختلال هاي رواني (ورودي ۹۹)
امير ضميري اخلاقي
۱۳۱۴۶۳
۱۳۱۶۸۶
کاردستي در کارگاه (ورودي ۹۹)
کاربرد هيدروليک در خودرو (ورودي ۹۹)
۱۰۸۱۵
۱۰۸۵۴
۱۳۱۲۵۵
۱۳۱۶۰۱
حقوق مدني (۱)
حقوق مدني پيشرفته ۱
حقوق مدني(۱) (ورودي ۹۹)
حقوق مدني پيشرفته ۱ (ورودي ۹۹)
ابراهيم تقي زاده
ساعت ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۲۱ اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي علي ارغواني
ساعت ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۴۵۰ مقدمات طرح معماري ۲ الهام كريم زاده مطلق
۱۰۴۵۲ مديريت طراحي و نگهداري اماكن و تجهيزات ورزشي ايمان صفايي
۱۳۱۱۴۱
۱۰۴۴۸
اصول مباني مديريت (ورودي ۹۹)
اصول و مباني مديريت
كاظم چراغ بيرجندي
۱۰۳۳۲ روانشناسي يادگيري سمانه سادات جعفرطباطبايي
۱۰۸۵۸
۱۳۱۲۵۳
حقوق دريائي
حقوق دريايي (ورودي ۹۹)
ابراهيم تقي زاده
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۶۴۹ روانشناسي رشد محمدرضا اسدي يونسي
۱۱۴۸۳ مباني و اصول برنامه ريزي درسي غلامحسين دانشمند
۱۱۱۹۸ طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال سياوش اسحقي
۱۱۱۷۲ آزمايشگاه بررسي سيستمهاي قدرت مجيدرضا ناصح
۱۱۱۵۵ خرابي ها و دوام بتن علی زحمتکش
۱۰۷۵۲ بيماريهاي مشترك انسان ودام مصطفي رجب زاده
۱۰۶۹۷ روانشناسي زبان (باتاكيد برآموزش زبان فارسي) منصور دادي گيو
۱۰۴۵۴ مديريت مالي و اداري در ورزش ايمان صفايي
۱۰۴۵۱ زبان تخصصي كاظم چراغ بيرجندي
۱۰۴۲۸
۱۳۱۰۶۸
كلياتي در مورد درمانهاي فيزيكي و داروئي در بيماريهاي تخصصي
کلياتي در موارد درمانهاي فيزيکي و داروئي در بيماريهاي تخصصي (ورودي ۹۹)
جليل رضا مودي
۱۰۴۱۱ نوروسايكالوجي پيشرفته در روانشناسي باليني عليرضا اميراباديزاده
۱۰۳۸۷ روانشناسي تربيتي جبراني تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۳۱۱۷۱
۱۰۳۷۱
۱۰۴۶۵
متون روانشناسي به زبانهاي خارجي (ورودي ۹۹)
متون روانشناسي به زبانهاي خارجي
متون تخصصي
نسرين حجت زاده
۱۰۲۷۰ مباني و اصول تعليم و تربيت فرامرز روانجو
۱۰۲۲۳ اقتصاد مهندسي علي نقي زاده
۱۰۱۰۳ توسعه اقتصادي و برنامه ريزي كوروش روستا
۱۰۰۷۰ شكل دادن فلزات(ME۲۳۲۰) حميد بهلولي
۱۰۰۱۲
۱۳۱۳۸۲
زبان انگليسي تخصصي
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيمارها (بهداشت ۲) (ورودي ۹۹)
سمانه ثابت بيرجندي
۱۰۸۵۶
۱۳۱۲۲۹
۱۳۱۳۸۶
حقوق بين الملل خصوصي(تعارض قوانين)
تعارض قوانين در اسناد، قراردادها و احوال شخصيه (ورودي ۹۹)
حقوق بين الملل خصوصي ( تعارض قوانين ) (ورودي ۹۹)
سيدمهدي اصغري
۱۰۷۹۴
۱۰۸۶۳
۱۳۱۴۱۱
۱۳۱۴۰۱
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
سمينار
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
ابراهيم تقي زاده
۱۱۲۲۵
۱۱۲۰۲
۱۳۱۲۲۲
۱۳۱۲۲۴
۱۳۱۵۵۳
كنترل مقاوم
اصول كنترل مدرن
شبكه هاي عصبي (ورودي ۹۹)
اصول کنترل مدرن (ورودي ۹۹)
اصول کنترل مدرن (ورودي ۹۹)
هادي چهكندي نژاد
۱۳۱۲۸۲ شناسايي الگو (ورودي ۹۹) فرهاد اسماعيلي
۱۰۴۷۱
۱۳۱۶۱۳
مباني و تحليل آماري
مباني وتحليل آماري (ورودي ۹۹)
جليل جراحي
۱۳۱۶۷۱ آزمايشگاه نرم افزارهاي اداري (ورودي ۹۹) مليكا قاسمي
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۴۳ زبان‌تخصصي‌ (ورودي ۹۹) كاظم چراغ بيرجندي
۱۰۸۳۰ سمينار محمديوسف ناصري فورگ
۱۰۷۱۳ متون حقوقي۱ - حقوق خصوصي طوبي صادقي
۱۰۷۹۹
۱۳۱۴۱۲
۱۳۱۴۰۳
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
ابراهيم تقي زاده
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۰۲۰ جامعه‌شناسي آموزش و پرورش (ورودي ۹۹) معصومه كلانتري
۱۳۱۰۰۷ ادبيات معاصر (ورودي ۹۹) مجيدرضا خزاعي وفا
۱۱۶۷۹ مباني اينترنت حامد صباغ گل
۱۱۶۱۸ كاربرد تئوري تصميم گيري بهروز بصيرت
۱۱۲۲۷ منابع تغذيه سياوش اسحقي
۱۱۱۴۹ مهندسي آب وفاضلاب وپروژه سیدحمید شهابی فر
۱۰۹۲۱ كارگاه كامپيوتر مليكا قاسمي
۱۰۹۱۳ مباحث ويژه در نرم افزار ۳ حميد سعادت فر
۱۰۹۰۴ سيستمهاي عامل پيشرفته مصطفي سبزه كار
۱۰۸۳۵ سمينار (كارگاه آموزشي) عليرضا عزيزي
۱۰۸۰۶ حقوق جزاي اختصاصي ۱ محمدعلي طاهري بجد
۱۰۷۵۴ خون شناسي (هماتولوژي) مصطفي رجب زاده
۱۰۵۱۷ سمينار بهره وري در بخش دولتي محمد محمدي
۱۳۱۰۱۴
۱۰۴۰۰
نظريه ها وپژوهشهاي معاصر در مورد تحول شخصيت وارتباط آن با آسيب شناسي رواني (ورودي ۹۹)
نظريه ها وپژوهشهاي معاصر در مورد تحول شخصيت وارتباط آن با آسيب شناسي رواني
سيدعبدالمجيد بحرينيان
۱۰۳۱۳
۱۳۱۰۷۸
۱۳۱۱۰۶
۱۳۱۱۳۴
دو و ميداني ۳
دووميداني(۳) (ورودي ۹۹)
دو و ميداني (۱) (ورودي ۹۹)
دو ميداني ۱ (ورودي ۹۹)
محبوبه اعتصامي
۱۰۲۱۸ انتقال توزيع آب مجيد عصري
۱۰۰۹۷ مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه و روايات) علي فرخنده
۱۰۰۹۶ روستا ۲ فرزانه كياستي مقدم
۱۰۵۷۶
۱۳۱۲۱۸
نماد و نشانه شناسي هنر
نماد و نشانه شناسي هنر (ورودي ۹۹)
مريم صائب
۱۳۱۳۵۴ زبان‌تخصصي‌ (ورودي ۹۹) كوروش روستا
۱۳۱۴۱۶
۱۳۱۳۹۸
۱۰۸۵۹
روش تحقيق (ورودي ۹۹)
روش تحقيق (ورودي ۹۹)
روش تحقيق
موسي شهودي
۱۰۹۹۰
۱۳۱۴۳۱
آمار اجتماعي
آماراجتماعي (ورودي ۹۹)
رضا برادران
۱۳۱۴۴۱
۱۰۹۸۶
اقتصاد كلان (ورودي ۹۹)
اقتصاد كلان
فرهود گل محمدي
۱۳۱۵۶۹ سيستم هاي عامل پيشرفته (ورودي ۹۹) مرتضي سبزه كار
۱۳۱۳۷۲
۱۳۱۴۸۷
۱۳۱۴۹۴
۱۱۱۵۸
۱۰۰۲۴
مقاومت مصالح ۱ (ورودي ۹۹)
مقاومت مصالح ۲ (ورودي ۹۹)
مقاوت مصالح (ورودي ۹۹)
مقاومت مصالح ۱
مقاومت مصالح
حسين فراهت
۱۳۱۶۴۹ کاربردتئوري تصميم گيري (ورودي ۹۹)
۱۱۲۱۸
۱۳۱۳۳۳
۱۳۱۳۰۶
۱۳۱۳۰۷
۱۳۱۵۸۵
۱۳۱۶۵۷
۱۳۱۴۵۶
۱۳۱۵۰۳
فيزيك ۱
فيزيک ۱ (‌حرارت و مکانيک) (ورودي ۹۹)
فيزيک ۱ (‌حرارت و مکانيک) (ورودي ۹۹)
فيزيک‌ عمومي‌ (ورودي ۹۹)
فیزیک عمومی (ورودي ۹۹)
فيزيک عمومي برق (ورودي ۹۹)
فيزيک ۱   (ورودي ۹۹)
فيزيک ۱   (ورودي ۹۹)
سيدصدرالدين قوام نيا
۱۱۱۰۸
۱۳۱۶۷۳
برنامه نويسي مبتني بر وب
طراحي وب (ورودي ۹۹)
صادق زينلي
۱۱۰۳۲
۱۳۱۳۰۵
۱۳۱۲۹۳
۱۳۱۷۱۰
اقتصاد ۱ (خرد)
اقتصاد(۱)(خرد) (ورودي ۹۹)
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
فاطمه زهرا يزدان پناه
۱۰۴۹۸
۱۳۱۷۱۶
۱۳۱۳۱۸
۱۳۱۳۵۰
۱۳۱۶۲۸
۱۳۱۶۲۱
تحليل آماري
آمار (ورودي ۹۹)
مباني و تحليل آماري (ورودي ۹۹)
مباني وتحليل آماري (ورودي ۹۹)
تحليل آماري (ورودي ۹۹)
احتمال و آمار در مديريت (ورودي ۹۹)
جليل جراحي
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۰۵۷ مالي (۲) محمدحسين رخشاني
ساعت ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۶۳ زبان تخصصي كوروش روستا
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۲۳۸ تاريخ تحليلي تكنولوژي هاي ساخت رضا ميرزايي
۱۳۱۱۳۳ مقدمات روش تحقيق (ورودي ۹۹) محمدحسن غني فر
۱۳۱۰۰۸ تحقيق دردستورزبان فارسي (ورودي ۹۹) منصور دادي گيو
۱۳۱۰۰۳ تاريخ ادبيات و سبك شناسي (ورودي ۹۹) علي ماندگار
۱۱۴۰۹ اصول پرورش طيور مصطفي رجب زاده
۱۱۲۰۳ آزمايشگاه مدارهاي منطقي مليكا قاسمي
۱۰۹۶۴ طراحي صفحات وب صادق زينلي
۱۰۸۳۷
۱۰۸۳۴
حقوق اسناد الكترونيك
اجراي احكام و اسناد
عبدالعظيم خروشي
۱۰۷۰۱ طراحي ومطالعه مسائل يادگيري وآموزش معصومه كلانتري
۱۰۶۴۴ حقوق جزاي اختصاصي (۳)جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص محمدعلي طاهري بجد
۱۰۶۱۸
۱۰۷۲۵
متون فقه ۳
متون فقه (۳) حقوق عمومي و بين الملل
حسن غوث
۱۰۵۷۹ آراي متفكران در باب هنر ۲ مريم صائب
۱۰۵۳۲ مباني فلسفي تئوريهاي مديريت دولتي محمد محمدي
۱۰۴۳۴ مقدمات روش تحقيق سيدصدرالدين قوام نيا
۱۰۴۳۳ آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان فاطمه خاكشورشانديز
۱۰۳۷۲ سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي رضا خسروي
۱۰۳۶۵
۱۳۱۱۵۳
۱۳۱۱۶۵
انگيزش وهيجان(جبراني)
انگيزش وهيجان (ورودي ۹۹)
انگيزش وهيجان(جبراني) (ورودي ۹۹)
فاطمه حسيني شواكند
۱۰۳۴۹
۱۳۱۱۳۸
ژيمناستيك ۳
ژيمناستيک ۱ (ورودي ۹۹)
سيدمصطفي سيادت
۱۰۳۳۴ دو و ميداني ۴ محبوبه اعتصامي
۱۰۲۳۲ كاربرد موتور تلمبه ها در تاسيسات آب و فاضلاب مجيد عصري
۱۰۰۹۸ شيوه هاي رهبري و مديريت امام علي(ع) علي فرخنده
۱۰۰۹۴ درك وبيان محيط الهام كريم زاده مطلق
۱۱۲۲۰
۱۳۱۲۱۰
تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي
تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي (ورودي ۹۹)
اميد شريعتي
۱۰۵۸۶
۱۳۱۲۱۲
زبان تخصصي
زبان تخصصي (ورودي ۹۹)
قطب الدين جان نثارمقدم
۱۳۱۲۴۷
۱۰۸۵۷
حقوق تجارت (ورودي ۹۹)
حقوق تجارت
طوبي صادقي
۱۰۸۹۶
۱۳۱۲۸۵
هوش تجاري
هوش تجاري (ورودي ۹۹)
حسين حكيم پور
۱۰۵۰۵
۱۳۱۳۲۰
رفتار سازماني پيشرفته
رفتار سازماني پيشرفته (ورودي ۹۹)
حميد رضايي فر
۱۳۱۳۵۱ تجزيه و تحليل مدل هاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت (ورودي ۹۹) بهروز بصيرت
۱۰۸۱۶
۱۳۱۴۱۰
حقوق بين الملل خصوصي
حقوق بين الملل خصوصي (ورودي ۹۹)
سيدمهدي اصغري
۱۳۱۴۳۰
۱۰۹۸۹
مديريت درترويج وآموزش کشاورزي (ورودي ۹۹)
مديريت درترويج وآموزش كشاورزي
كوروش روستا
۱۳۱۴۴۲
۱۰۹۸۸
اقتصاد خرد (ورودي ۹۹)
اقتصاد خرد
فرهود گل محمدي
۱۳۱۴۱۷
۱۳۱۴۸۵
۱۳۱۴۹۲
۱۰۱۲۶
کاربيني(بازديد) (ورودي ۹۹)
کاربيني(بازديد) (ورودي ۹۹)
کاربيني(بازديد) (ورودي ۹۹)
مكانيك كاربردي
حميد بهلولي
۱۰۲۷۴
۱۳۱۰۲۲
۱۳۱۵۰۹
۱۳۱۱۸۱
روانشناسي عمومي
روان‌شناسي عمومي (ورودي ۹۹)
روانشاسي عمومي (ورودي ۹۹)
روانشناسي عمومي (ورودي ۹۹)
زهرا كياني نژاد
۱۰۸۲۶
۱۳۱۲۲۵
۱۳۱۶۴۴
پليس علمي وكشف علمي جرائم
پليس علمي و کشف علمي جرائم (ورودي ۹۹)
پليس علمي و کشف علمي جرائم (ورودي ۹۹)
يداله دهقان
۱۳۱۵۸۸ آمار استنباطي جبراني (ورودي ۹۹) رضا برادران
۱۳۱۶۶۱ آمارپيشرفته در روانشناسي باليني (ورودي ۹۹) فاطمه شهابي زاده
۱۳۱۶۶۹ کار راه شغلي (ورودي ۹۹)
۱۳۱۶۷۶ نظريه هاي معاصر شخصيت و روان درماني (ورودي ۹۹) مريم نصري
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۱۶۴
۱۱۷۰۲
رياضيات عالي مهندسي (CE۴۰۰۰)
رياضيات مالي (۲)
سيد محمدعلي فرزانه
۱۱۱۲۱ بناهاي آبي سیدحمید شهابی فر
۱۰۰۶۹ روش اجزاء محدود۱(ME۲۰۰۶) حسين فراهت
۱۳۱۳۵۵
۱۰۵۶۶
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
اقتصاد خرد
عاليه حسيني
۱۳۱۴۷۹ ریاضیات عالی مهندسی (ورودي ۹۹) مجيد ابريشمي مقدم
۱۱۰۴۱
۱۳۱۶۳۷
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت (ورودي ۹۹)
فاطمه زهرا يزدان پناه
۱۳۱۳۴۳
۱۳۱۷۱۲
سرپرستي‌ سازمان‌ (ورودي ۹۹)
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ (ورودي ۹۹)
جلال يوسفي
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۰۲۳ روانشناسي‌تربيتي‌ (ورودي ۹۹) زهرا كياني نژاد
۱۳۱۰۱۱ نثر فارسي۱ تاريخ بيهقي (ورودي ۹۹) علي ماندگار
۱۱۵۳۶ اصول بهداشت وكمكهاي اوليه مجيد عصري
۱۱۴۸۰ تعليم وتربيت اسلامي فرامرز روانجو
۱۱۲۰۸ آز سيستم هاي ديجيتال ۲ مليكا قاسمي
۱۱۱۱۹ ايمني كارگاه ابراهیم میرزایی
۱۱۰۶۶ زبان تخصصي ۱ محمدحسين رخشاني
۱۰۹۹۷ مدل ها و روش هاي ارزشيابي در ترويج فرهود گل محمدي
۱۰۹۱۲ مباحث ويژه در نرم افزار ۲ حميدرضا غفاري
۱۰۸۶۲ قواعد فقه علي چهكندي نژاد
۱۰۸۴۰
۱۰۸۴۲
كاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت
تحليل آراء ثبتي و قضائي
رضا نخعي
۱۰۷۱۶ اصول فقه ۲ حسن غوث
۱۰۶۴۹ روش تحقيق عطاءاله اژدري
۱۰۶۴۸ حقوق جزاي اختصاصي(۴) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص محمدعلي طاهري بجد
۱۰۶۱۰ ارزشيابي آموزشي معصومه كلانتري
۱۰۴۲۲ روانشناسي باليني مريم نصري
۱۰۴۱۲ گروه درماني و خانواده درماني شهرام وزيري
۱۳۱۱۰۸
۱۳۱۰۴۴
۱۰۴۰۸
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
محمدحسن غني فر
۱۰۰۲۸ داروشناسي ۲ رضا زنگويي
۱۰۵۷۴
۱۳۱۰۰۲
۱۳۱۲۱۶
نقد هنري
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
نقد هنري (ورودي ۹۹)
مريم صائب
۱۰۸۴۹
۱۳۱۲۷۱
متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي
متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي (ورودي ۹۹)
عبدالعظيم خروشي
۱۰۹۹۱
۱۳۱۴۳۲
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
كوروش روستا
۱۳۱۴۸۳ سيستم‌هاي توليد صنعتي (ورودي ۹۹) حميد بهلولي
۱۳۱۵۱۷ برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت (ورودي ۹۹) هادي براتي
۱۱۱۸۴
۱۳۱۵۲۹
۱۳۱۲۹۷
حفاظت ورله
حفاظت سيستمهاي قدرت (ورودي ۹۹)
حفاظت و رله (ورودي ۹۹)
علي الياسي
۱۳۱۲۰۲ نظريه‌هاي مديريت پروژه (ورودي ۹۹) بهروز بصيرت
۱۳۱۱۹۵
۱۳۱۶۰۵
زبان تخصصی پیشرفته (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
رضا ميرزايي
۱۳۱۶۶۴ نوروسايکولوژي باليني (عصب روانشناسي) (ورودي ۹۹) عليرضا اميراباديزاده
۱۳۱۶۸۲
۱۳۱۱۲۹
روانشناسي سلامت (ورودي ۹۹)
آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان (ورودي ۹۹)
فاطمه خاكشورشانديز
۱۳۱۰۷۷
۱۳۱۷۰۳
روانشناسي کودک و نوجوان (ورودي ۹۹)
ايمني (hse) و پروژه (ورودي ۹۹)
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۱۸۷ عايقها و فشار قوي علي الياسي
۱۰۴۲۳ روانشناسي رشد با تاكيد بركودكان استثنايي محمدحسن غني فر
۱۰۴۱۷ نظارت و ارزشيابي در مديريت تربيت بدني محبوبه اعتصامي
۱۳۱۱۲۸
۱۳۱۰۹۵
۱۰۳۲۳
اصول و فلسفه ي تربيت بدني (ورودي ۹۹)
مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش (ورودي ۹۹)
اصول ومباني تربيت بدني
سيدمهدي اميرابادي زاده
۱۱۲۰۱
۱۳۱۳۰۳
الكترونيك ۲
الکترونيک ۲ (ورودي ۹۹)
سياوش اسحقي
۱۳۱۷۱۴ اصول ومباني تربيت بدني (ورودي ۹۹)
جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۱۳ كاربرد روشهاي شناختي-رفتاري در روانشناسي باليني شهرام وزيري
۱۰۵۰۷ فلسفه علم و روش شناسي تحقيق (تئوري و عملي) نورمحمد يعقوبي
۱۰۹۹۴ اقتصاد ترويج كشاورزي پايدار كوروش روستا
۱۳۱۱۸۷ تاریخ عمومی معماری جهان (ورودي ۹۹) احمد حيدري
۱۳۱۲۶۷
۱۰۷۵۹
قواعد فقه ۱ (ورودي ۹۹)
قواعد فقه ۱
علي چهكندي نژاد
۱۳۱۳۶۲ اقتصاد سنجي (ورودي ۹۹) مهدي فاطمي
۱۰۹۹۲
۱۳۱۵۱۸
۱۳۱۴۳۳
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
فرهود گل محمدي
۱۳۱۵۴۳
۱۱۶۲۱
پردازش تصوير (ورودي ۹۹)
پردازش تصوير
حسن فرسي
۱۳۱۰۵۱
۱۳۱۰۸۴
۱۰۴۱۵
روان شناسي شخصيت (ورودي ۹۹)
روان شناسي شخصيت (ورودي ۹۹)
روانشناسي شخصيت
قاسم آهي
۱۳۱۰۱۳
۱۰۳۹۸
۱۳۱۶۵۴
آسيب‌شناسي رواني پيشرفته (ورودي ۹۹)
آسيب شناسي رواني پيشرفته
اخلاق حرفه اي در روانشناسي باليني (ورودي ۹۹)
سيدعبدالمجيد بحرينيان
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۴۲ مديريت وتشكيلات كارگاهي مظفرالدين جمالي
۱۰۷۷۰ قوانين وحقوق تجارت دراسلام (فقه۲) علي چهكندي نژاد
۱۰۹۹۵ روش تحقيق پيشرفته در ترويج و آموزش كشاورزي پايدار كوروش روستا
۱۰۹۹۳
۱۳۱۴۳۴
جامعه شناسي (توسعه روستائي عشايري)
جامعه شناسي (توسعه روستائي عشايري) (ورودي ۹۹)
فرهود گل محمدي
۱۳۱۶۰۷
۱۳۱۱۸۸
تاريخ عمومي هنر و معماري اسلامي (ايران و جهان) (ورودي ۹۹)
تاریخ عمومی هنر و معماری اسلامی (ایران و جهان) (ورودي ۹۹)
حسنيه هروي
۱۳۱۶۵۶ ژورنال کلاب ( ۱ ) (ورودي ۹۹) سيدعبدالمجيد بحرينيان
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۷۴۷ بيماريهاي دروني دام مصطفي رجب زاده
۱۰۹۹۶ روش هاي مشاركتي براي برنامه ريزي كوروش روستا
۱۳۱۱۵۹ مباني نظري وکاربرد آزمون هاي رواني(۱) (ورودي ۹۹) قاسم آهي
۱۱۱۱۵
۱۳۱۵۶۰
عناصر و جزئيات ساختمان
عناصر و جزئيات ساختماني ۲ (ورودي ۹۹)
مظفرالدين جمالي
۱۳۱۶۵۲
۱۳۱۵۴۱
۱۱۲۴۱
مدارهاي ديجيتال و ريزپردازنده (ورودي ۹۹)
اصول مدارهاي ديجيتال (ورودي ۹۹)
سيستم هاي ديجيتال (۱)
سياوش اسحقي
۱۳۱۶۵۸ مباني تحولي نابهنجاريهاي رواني (ورودي ۹۹) شهرام وزيري
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۸۹ تاریخ معماری معاصر (ورودي ۹۹) رضا ميرزايي
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۲۰۴ الكترونيك ۳ سياوش اسحقي
۱۱۲۰۵ طراحي خطوط انتقال انرژي وپروژه علي الياسي
۱۱۴۱۲ فارماكولوژي كاربردي مصطفي رجب زاده
۱۳۱۱۷۸ روانشناسي رشد(جبراني) (ورودي ۹۹) قاسم آهي
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۹۲
۱۳۱۶۰۶
روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
مجيد علي آبادي
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۳۷۵ انسان كامل در مكاتب مختلف قاسم آهي
۱۰۵۴۴ سمينار طراحي ساختارهاي پيچيده زهرا رجائي
۱۰۷۴۲ روش تهيه مقاطع ميكروسكپي ورنگ آميزي مصطفي رجب زاده
۱۱۲۱۱ آز الكترونيك سياوش اسحقي
۱۳۱۲۶۹ آزمايشگاه الکترونيک۱ (ورودي ۹۹) فرهاد اسماعيلي
۱۳۱۶۷۹ اخلاق حرفه اي در روانشناسي باليني (ورودي ۹۹) سيدعبدالمجيد بحرينيان
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۷۱ اقتصاد سنجي مهدي فاطمي
۱۰۵۷۲ موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام حسن غوث
ساعت ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۳۱ فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي(۲) عليرضا محمودي راد
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۷۵۵ اصول كالبدشكافي ونمونه برداري مصطفي رجب زاده
۱۱۲۰۰ اصول سرپرستي سيدابوالفضل ميري
۱۰۳۳۵
۱۳۱۶۶۳
مباني نظري و كاربرد آزمونهاي رواني ۱
روش ها و طرح هاي پژوهشي آزمايشي و کيفي (ورودي ۹۹)
قاسم آهي
۱۳۱۶۸۰ ژورنال کلاب ( ۱ ) (ورودي ۹۹) سيدعبدالمجيد بحرينيان
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۲۴۵
۱۱۲۴۶
آز ماشين هاي الكتريكي۱
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي ۲
علي الياسي
کلاسها تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ بارگذاری شده است.
برنامه کلاسی ترم اول مقاطع ارشد و دکتری روانشناسی بالینی
اطلاعيه آموزشي - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۸  - ۱۸:۳۷ بازديد : ۱۰۹۸
مشاهده متن كامل
مهم ! نحوه ورود به کلاس آنلاین ورودیهای ۹۹
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۸/۲۶  - ۱۸:۴۷ بازديد : ۳۲۴۸
نحوه ورود به کلاس آنلاین ورودیهای ۹۹
مشاهده متن كامل
نرافزار موبایل اعلام کلاسهای غیر حضوری
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۷/۰۱  - ۱۴:۰۶ بازديد : ۲۵۵۹
مشاهده متن كامل
اطلاعیه مهم : دریافت کد کاربری و رمز عبور ویژه دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۱/۲۳  - ۱۰:۱۷ بازديد : ۱۱۸۵۲
دانشجویان محترم از طریق پورتال دانشجویان نسبت به دریافت کد کاربری و رمز عبور جهت ورود به کلاس آنلاین اقدام نموده و از این پس از ورود به کلاس به صورت میهمان (Guest) خودداری نمایند.
مشاهده متن كامل
ویدیوی آموزشی ۲ - ویژه اساتید
دانلود - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۲۲  - ۱۶:۰۶ بازديد : ۴۰۸۷
فیلم ضبط شده آموزش آنلاین مورخه ۱۹ اسفندماه ۹۸
مشاهده متن كامل
ویدیوی آموزشی ۱ - کلاس آنلاین
دانلود - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۹  - ۱۰:۴۵ بازديد : ۷۵۱۸
مشاهده متن كامل
نحوه ورود به کلاس آنلاین - ویژه اساتید و دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۸  - ۱۸:۳۱ بازديد : ۱۲۴۷۳
قبل از مطالعه اطلاعیه ، الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تامین شود.
مشاهده متن كامل
الزامات نرم افزاری وسخت افزاری جهت شرکت درکلاس مجازی
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶  - ۱۹:۳۵ بازديد : ۱۳۲۴۱
الزامات نرم افزاری و سخت افزاری جهت شرکت در کلاس مجازی : اینترنت با سرعت مناسب ، کام‍پیوتر مجهز به میکروفون و وب کم و ...
مشاهده متن كامل

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect مخصوص ویندوزهای ۳۲ بیتی

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect نسخه موبایل (اندروید)

امام علي(ع):

المُنتَظِرُ وَقتَ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ مِن زُوّارِ اللَّهِ عزّ وجلّ، وحَقٌّ عَلَى اللَّهِ تَعالى‏ أن يُكرِمَ زائِرَهُ، وأن يُعطِيَهُ ما سَأَلَ .

آن كه رسيدن وقت نماز [ديگر] را پس از نمازى انتظار مى‏‌كشد، از زائران خداوند عزّ وجلّ است و بر خداوند متعال رواست كه زائرش را گرامى دارد و هر چه مى‌‏طلبد، به او بدهد .

خصال : ص ۶۳۵ ح ۱۰

شناخت‌نامه نماز ج ۲ص ۵۶۲

امام رضا(ع):

في الصَّلاةِ تَوقيرٌ لَهُ وتَبجيلٌ وخُضوعٌ مِنَ العَبدِ إذا سَجَدَ، والإِقرارُ بِأَنَّ فَوقَهُ رَبًّا يَعبُدُهُ ويَسجُدُ لَهُ .

در نماز، بزرگداشت و گراميداشت خداوند، و فروتنى بنده هنگام سجده است و اقرار به اينكه بالاتر از او، پروردگارى است كه به عبادتش مى‏‌پردازد و برايش سجده می‌‏كند .

بحار الأنوار: ج ۶ ص ۱۱۳ ح ۶

شناخت‌نامه نماز: ج۱ ص۱۲۴

اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

۹ ربیع الثانی ۱۴۴۲ قمري

۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۴۸
طلوع آفتاب ۰۶ : ۱۳
اذان ظهر ۱۱ : ۲۰
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۷
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۳۸
انتخاب شهر