برنامه کلاسهای غیر حضوری

توجه ! لینک کلاسها یک ساعت بعد از شروع کلاس ( ساعت اعلام شده ) حذف می‌شود.

جستجوی کلاس از طریق شماره شناسایی فقط برای دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل می باشد.

جهت جستجوی کلاسهای خاص یک دانشجو ، لطفا شماره شناسایی را وارد نموده و بر روی جستجو کلیک کنید.(جهت نمایش همه دروس مقداری وارد نشود)

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۲۳۶ مباحث منتخب در معماري رضا ميرزايي
۱۰۷۱۳ متون حقوقي۱ - حقوق خصوصي طوبي صادقي
۱۰۸۳۰ سمينار محمديوسف ناصري فورگ
۱۰۷۹۹
۱۳۱۴۰۳
۱۳۱۴۱۲
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
ابراهيم تقي زاده
۱۳۱۴۷۰ مديريت مالي اداري درورزش (ورودي ۹۹) ايمان صفايي
۱۳۱۷۳۰
۱۱۶۴۹
روانشناسي‌ رشد (ورودي ۹۹)
روانشناسي رشد
محمدرضا اسدي يونسي
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۹۶ روستا ۲ فرزانه كياستي مقدم
۱۰۲۱۸ انتقال توزيع آب مجيد عصري
۱۰۵۱۷ سمينار بهره وري در بخش دولتي محمد محمدي
۱۰۸۰۶ حقوق جزاي اختصاصي ۱ محمدعلي طاهري بجد
۱۰۹۰۴ سيستمهاي عامل پيشرفته مصطفي سبزه كار
۱۰۹۱۳ مباحث ويژه در نرم افزار ۳ حميد سعادت فر
۱۰۹۲۱ كارگاه كامپيوتر مليكا قاسمي
۱۱۱۴۹ مهندسي آب وفاضلاب وپروژه سیدحمید شهابی فر
۱۱۲۲۷ منابع تغذيه سياوش اسحقي
۱۱۶۷۹ مباني اينترنت حامد صباغ گل
۱۳۱۰۰۷ ادبيات معاصر (ورودي ۹۹) مجيدرضا خزاعي وفا
۱۳۱۰۱۴
۱۰۴۰۰
نظريه ها وپژوهشهاي معاصر در مورد تحول شخصيت وارتباط آن با آسيب شناسي رواني (ورودي ۹۹)
نظريه ها وپژوهشهاي معاصر در مورد تحول شخصيت وارتباط آن با آسيب شناسي رواني
سيدعبدالمجيد بحرينيان
۱۳۱۰۲۰ جامعه‌شناسي آموزش و پرورش (ورودي ۹۹) معصومه كلانتري
۱۳۱۰۲۱ کالبد شناسي دام (ورودي ۹۹) مصطفي رجب زاده
۱۰۵۷۶
۱۳۱۲۱۸
نماد و نشانه شناسي هنر
نماد و نشانه شناسي هنر (ورودي ۹۹)
مريم صائب
۱۳۱۲۱۹ هندسه كاربردي (ورودي ۹۹) فريد فروزانفر
۱۳۱۳۵۴ زبان‌تخصصي‌ (ورودي ۹۹) كوروش روستا
۱۳۱۳۹۸
۱۳۱۴۱۶
۱۰۸۵۹
روش تحقيق (ورودي ۹۹)
روش تحقيق (ورودي ۹۹)
روش تحقيق
موسي شهودي
۱۰۹۹۰
۱۳۱۴۳۱
آمار اجتماعي
آماراجتماعي (ورودي ۹۹)
رضا برادران
۱۳۱۴۴۱
۱۰۹۸۶
اقتصاد كلان (ورودي ۹۹)
فرهود گل محمدي
۱۳۱۳۷۲
۱۳۱۴۸۷
۱۳۱۴۹۴
۱۱۱۵۸
۱۰۰۲۴
مقاومت مصالح ۱ (ورودي ۹۹)
مقاومت مصالح ۲ (ورودي ۹۹)
مقاوت مصالح (ورودي ۹۹)
مقاومت مصالح ۱
مقاومت مصالح
حسين فراهت
۱۳۱۵۶۹ سيستم هاي عامل پيشرفته (ورودي ۹۹) مرتضي سبزه كار
۱۱۶۱۸
۱۳۱۶۴۹
كاربرد تئوري تصميم گيري
کاربردتئوري تصميم گيري (ورودي ۹۹)
بهروز بصيرت
۱۱۲۱۸
۱۳۱۳۳۳
۱۳۱۳۰۶
۱۳۱۳۰۷
۱۳۱۴۵۶
۱۳۱۵۰۳
۱۳۱۵۸۵
۱۳۱۶۵۷
فيزيك ۱
فيزيک ۱ (‌حرارت و مکانيک) (ورودي ۹۹)
فيزيک ۱ (‌حرارت و مکانيک) (ورودي ۹۹)
فيزيک‌ عمومي‌ (ورودي ۹۹)
فيزيک ۱   (ورودي ۹۹)
فيزيک ۱   (ورودي ۹۹)
فیزیک عمومی (ورودي ۹۹)
فيزيک عمومي برق (ورودي ۹۹)
سيدصدرالدين قوام نيا
۱۱۱۰۸
۱۳۱۶۷۳
برنامه نويسي مبتني بر وب
طراحي وب (ورودي ۹۹)
صادق زينلي
۱۱۰۳۲
۱۳۱۷۱۰
۱۳۱۲۹۳
۱۳۱۳۰۵
اقتصاد ۱ (خرد)
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
اقتصاد(۱)(خرد) (ورودي ۹۹)
فاطمه زهرا يزدان پناه
۱۰۴۹۸
۱۳۱۳۱۸
۱۳۱۳۵۰
۱۳۱۷۱۶
۱۳۱۶۲۱
۱۳۱۶۲۸
تحليل آماري
مباني و تحليل آماري (ورودي ۹۹)
مباني وتحليل آماري (ورودي ۹۹)
آمار (ورودي ۹۹)
احتمال و آمار در مديريت (ورودي ۹۹)
تحليل آماري (ورودي ۹۹)
جليل جراحي
۱۰۰۹۷ مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه و روايات) علي فرخنده
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۰۵۷ مالي (۲) محمدحسين رخشاني
۱۳۱۷۶۷ کنترل کيفت آماري (ورودي ۹۹) جلال يوسفي
ساعت ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۶۳ زبان تخصصي كوروش روستا
۱۱۶۴۳ آشنايي با كتابخانه و مهارتهاي سواد اطلاعاتي رضا خسروي
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۲۳۲ كاربرد موتور تلمبه ها در تاسيسات آب و فاضلاب مجيد عصري
۱۰۲۳۸ تاريخ تحليلي تكنولوژي هاي ساخت رضا ميرزايي
۱۰۴۳۳ آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان فاطمه خاكشورشانديز
۱۰۴۳۴ مقدمات روش تحقيق سيدصدرالدين قوام نيا
۱۰۵۳۲ مباني فلسفي تئوريهاي مديريت دولتي محمد محمدي
۱۰۵۷۹ آراي متفكران در باب هنر ۲ مريم صائب
۱۰۶۴۴ حقوق جزاي اختصاصي (۳)جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص محمدعلي طاهري بجد
۱۰۶۱۸
۱۰۷۲۵
متون فقه ۳
متون فقه (۳) حقوق عمومي و بين الملل
حسن غوث
۱۰۸۳۴
۱۰۸۳۷
اجراي احكام و اسناد
حقوق اسناد الكترونيك
عبدالعظيم خروشي
۱۰۹۶۴ طراحي صفحات وب صادق زينلي
۱۱۲۰۳ آزمايشگاه مدارهاي منطقي مليكا قاسمي
۱۱۴۰۹ اصول پرورش طيور مصطفي رجب زاده
۱۳۱۰۰۳ تاريخ ادبيات و سبك شناسي (ورودي ۹۹) علي ماندگار
۱۳۱۰۰۸ تحقيق دردستورزبان فارسي (ورودي ۹۹) منصور دادي گيو
۱۰۶۷۸
۱۳۱۰۴۵
فعاليتهاي پرورشي اجتماعي
فعاليت‌هاي پرورشي _ اجتماعي (ورودي ۹۹)
معصومه كلانتري
۱۳۱۱۳۳ مقدمات روش تحقيق (ورودي ۹۹) محمدحسن غني فر
۱۳۱۱۳۸
۱۰۳۴۹
ژيمناستيک ۱ (ورودي ۹۹)
ژيمناستيك ۳
سيدمصطفي سيادت
۱۰۳۶۵
۱۳۱۱۵۳
۱۳۱۱۶۵
انگيزش وهيجان(جبراني)
انگيزش وهيجان (ورودي ۹۹)
انگيزش وهيجان(جبراني) (ورودي ۹۹)
فاطمه حسيني شواكند
۱۱۲۲۰
۱۳۱۲۱۰
تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي
تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي (ورودي ۹۹)
اميد شريعتي
۱۰۵۸۶
۱۳۱۲۱۲

زبان تخصصي (ورودي ۹۹)
قطب الدين جان نثارمقدم
۱۳۱۲۴۷
۱۰۸۵۷
حقوق تجارت (ورودي ۹۹)
حقوق تجارت
طوبي صادقي
۱۳۱۲۹۵ ارزشيبابي دوره هاي آموزشي (ورودي ۹۹) هادي براتي
۱۳۱۳۲۰
۱۰۵۰۵
رفتار سازماني پيشرفته (ورودي ۹۹)
رفتار سازماني پيشرفته
حميد رضايي فر
۱۳۱۳۵۱ تجزيه و تحليل مدل هاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت (ورودي ۹۹) بهروز بصيرت
۱۰۸۱۶
۱۰۸۵۶
۱۳۱۲۲۹
۱۳۱۳۸۶
۱۳۱۴۱۰
حقوق بين الملل خصوصي
حقوق بين الملل خصوصي(تعارض قوانين)
تعارض قوانين در اسناد، قراردادها و احوال شخصيه (ورودي ۹۹)
حقوق بين الملل خصوصي ( تعارض قوانين ) (ورودي ۹۹)
حقوق بين الملل خصوصي (ورودي ۹۹)
سيدمهدي اصغري
۱۰۹۸۹
۱۳۱۴۳۰

مديريت درترويج وآموزش کشاورزي (ورودي ۹۹)
كوروش روستا
۱۳۱۴۴۲
۱۰۹۸۸
اقتصاد خرد (ورودي ۹۹)
فرهود گل محمدي
۱۳۱۴۹۲
۱۳۱۴۸۵
۱۳۱۴۱۷
۱۰۱۲۶
کاربيني(بازديد) (ورودي ۹۹)
کاربيني(بازديد) (ورودي ۹۹)
کاربيني(بازديد) (ورودي ۹۹)
مكانيك كاربردي
حميد بهلولي
۱۳۱۰۲۲
۱۳۱۱۸۱
۱۳۱۵۰۹
روان‌شناسي عمومي (ورودي ۹۹)
روانشناسي عمومي (ورودي ۹۹)
روانشاسي عمومي (ورودي ۹۹)
زهرا كياني نژاد
۱۳۱۵۸۸ آمار استنباطي جبراني (ورودي ۹۹) رضا برادران
۱۰۸۲۶
۱۳۱۲۲۵
۱۳۱۶۴۴
پليس علمي وكشف علمي جرائم
پليس علمي و کشف علمي جرائم (ورودي ۹۹)
پليس علمي و کشف علمي جرائم (ورودي ۹۹)
يداله دهقان
۱۳۱۶۶۱ آمارپيشرفته در روانشناسي باليني (ورودي ۹۹) فاطمه شهابي زاده
۱۳۱۶۶۹ کار راه شغلي (ورودي ۹۹)
۱۳۱۶۷۶ نظريه هاي معاصر شخصيت و روان درماني (ورودي ۹۹) مريم نصري
۱۳۱۷۷۲ انديشه اسلامي ۱(مبداومعاد) (ورودي ۹۹) حسن زحمتكار
۱۰۰۳۳ كارآموزي بارداري طبيعي مهين اسماعيلي درميان
۱۳۱۷۹۸
۱۰۰۹۸
شيوه هاي رهبري و مديريت امام علي(ع) (ورودي ۹۹)
شيوه هاي رهبري و مديريت امام علي(ع)
علي فرخنده
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۶۹ روش اجزاء محدود۱(ME۲۰۰۶) حسين فراهت
۱۱۱۲۱ بناهاي آبي سیدحمید شهابی فر
۱۱۱۶۴
۱۱۷۰۲
رياضيات عالي مهندسي (CE۴۰۰۰)
رياضيات مالي (۲)
سيد محمدعلي فرزانه
۱۳۱۳۵۵
۱۰۵۶۶
اقتصادخرد (ورودي ۹۹)
عاليه حسيني
۱۳۱۴۷۹ ریاضیات عالی مهندسی (ورودي ۹۹) مجيد ابريشمي مقدم
۱۱۰۴۱
۱۳۱۶۳۷
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت (ورودي ۹۹)
فاطمه زهرا يزدان پناه
۱۳۱۳۴۳
۱۳۱۷۱۲
سرپرستي‌ سازمان‌ (ورودي ۹۹)
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ (ورودي ۹۹)
جلال يوسفي
*** کارگاه آموزشی دکتر حسین حکیم‌پور
۱۱۶۴۳ آشنايي با كتابخانه و مهارتهاي سواد اطلاعاتي رضا خسروي
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۱۲ گروه درماني و خانواده درماني شهرام وزيري
۱۰۴۲۲ روانشناسي باليني مريم نصري
۱۰۶۱۰ ارزشيابي آموزشي معصومه كلانتري
۱۰۶۴۸ حقوق جزاي اختصاصي(۴) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص محمدعلي طاهري بجد
۱۰۶۴۹ روش تحقيق عطاءاله اژدري
۱۰۷۱۶ اصول فقه ۲ حسن غوث
۱۰۸۴۰
۱۰۸۴۲
كاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت
تحليل آراء ثبتي و قضائي
رضا نخعي
۱۰۸۶۲ قواعد فقه علي چهكندي نژاد
۱۰۹۱۲ مباحث ويژه در نرم افزار ۲ حميدرضا غفاري
۱۰۹۹۷ مدل ها و روش هاي ارزشيابي در ترويج فرهود گل محمدي
۱۱۰۶۶ زبان تخصصي ۱ محمدحسين رخشاني
۱۱۲۰۸ آز سيستم هاي ديجيتال ۲ مليكا قاسمي
۱۱۴۸۰ تعليم وتربيت اسلامي فرامرز روانجو
۱۱۵۳۶ اصول بهداشت وكمكهاي اوليه مجيد عصري
۱۳۱۰۰۵
۱۳۱۰۱۱
تحقيق در متن فارسي ( نظم ) (ورودي ۹۹)
نثر فارسي۱ تاريخ بيهقي (ورودي ۹۹)
علي ماندگار
۱۳۱۰۴۴
۱۰۴۰۸
۱۳۱۱۰۸
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
محمدحسن غني فر
۱۳۱۱۷۵ روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹) احمد احمدي
۱۳۱۲۰۲ نظريه‌هاي مديريت پروژه (ورودي ۹۹) بهروز بصيرت
۱۰۵۷۴
۱۳۱۲۱۶
نقد هنري
نقد هنري (ورودي ۹۹)
مريم صائب
۱۰۸۴۹
۱۳۱۲۷۱
متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي
متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي (ورودي ۹۹)
عبدالعظيم خروشي
۱۰۹۹۱
۱۳۱۴۳۲

روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
كوروش روستا
۱۳۱۴۳۵ روشهاي آماري پيشرفته (ورودي ۹۹) رضا برادران
۱۳۱۴۸۳ سيستم‌هاي توليد صنعتي (ورودي ۹۹) حميد بهلولي
۱۳۱۵۱۷ برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت (ورودي ۹۹) هادي براتي
۱۳۱۲۹۷
۱۳۱۵۲۹
۱۱۱۸۴
حفاظت و رله (ورودي ۹۹)
حفاظت سيستمهاي قدرت (ورودي ۹۹)
حفاظت ورله
علي الياسي
۱۳۱۱۹۵
۱۳۱۶۰۵
زبان تخصصی پیشرفته (ورودي ۹۹)
زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
رضا ميرزايي
۱۳۱۶۶۴ نوروسايکولوژي باليني (عصب روانشناسي) (ورودي ۹۹) عليرضا اميراباديزاده
۱۳۱۶۸۲
۱۳۱۱۲۹
روانشناسي سلامت (ورودي ۹۹)
آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان (ورودي ۹۹)
فاطمه خاكشورشانديز
۱۱۱۱۹
۱۳۱۷۰۳
ايمني كارگاه
ايمني (hse) و پروژه (ورودي ۹۹)
ابراهیم میرزایی
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۰۲۸ داروشناسي ۲ رضا زنگويي
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - پنجشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۱۷ نظارت و ارزشيابي در مديريت تربيت بدني محبوبه اعتصامي
۱۰۴۲۳ روانشناسي رشد با تاكيد بركودكان استثنايي محمدحسن غني فر
۱۱۱۸۷ عايقها و فشار قوي علي الياسي
۱۱۲۰۱
۱۳۱۳۰۳
الكترونيك ۲
الکترونيک ۲ (ورودي ۹۹)
سياوش اسحقي
۱۰۳۲۳
۱۳۱۱۲۸
۱۳۱۰۹۵
۱۳۱۷۱۴
اصول ومباني تربيت بدني
اصول و فلسفه ي تربيت بدني (ورودي ۹۹)
مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش (ورودي ۹۹)
اصول ومباني تربيت بدني (ورودي ۹۹)
سيدمهدي اميرابادي زاده
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۱۳ كاربرد روشهاي شناختي-رفتاري در روانشناسي باليني شهرام وزيري
۱۰۵۰۷ فلسفه علم و روش شناسي تحقيق (تئوري و عملي) نورمحمد يعقوبي
۱۰۹۹۴ اقتصاد ترويج كشاورزي پايدار كوروش روستا
۱۳۱۰۵۱
۱۳۱۰۸۴
۱۰۴۱۵
روان شناسي شخصيت (ورودي ۹۹)
روان شناسي شخصيت (ورودي ۹۹)
روانشناسي شخصيت
قاسم آهي
۱۳۱۱۸۷ تاریخ عمومی معماری جهان (ورودي ۹۹) احمد حيدري
۱۳۱۲۶۷
۱۰۷۵۹
قواعد فقه ۱ (ورودي ۹۹)
قواعد فقه ۱
علي چهكندي نژاد
۱۰۹۹۲
۱۳۱۵۱۸
۱۳۱۴۳۳

زبان تخصصي پيشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
فرهود گل محمدي
۱۳۱۵۴۳
۱۱۶۲۱
پردازش تصوير (ورودي ۹۹)
پردازش تصوير
حسن فرسي
۱۳۱۰۱۳
۱۰۳۹۸
۱۳۱۶۵۴
آسيب‌شناسي رواني پيشرفته (ورودي ۹۹)
آسيب شناسي رواني پيشرفته
اخلاق حرفه اي در روانشناسي باليني (ورودي ۹۹)
سيدعبدالمجيد بحرينيان
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۱۴۲ مديريت وتشكيلات كارگاهي مظفرالدين جمالي
۱۰۷۷۰ قوانين وحقوق تجارت دراسلام (فقه۲) علي چهكندي نژاد
۱۰۹۹۵ روش تحقيق پيشرفته در ترويج و آموزش كشاورزي پايدار كوروش روستا
۱۰۹۹۳
۱۳۱۴۳۴

جامعه شناسي (توسعه روستائي عشايري) (ورودي ۹۹)
فرهود گل محمدي
۱۳۱۶۰۷
۱۳۱۱۸۸
تاريخ عمومي هنر و معماري اسلامي (ايران و جهان) (ورودي ۹۹)
تاریخ عمومی هنر و معماری اسلامی (ایران و جهان) (ورودي ۹۹)
حسنيه هروي
۱۳۱۶۵۶ ژورنال کلاب ( ۱ ) (ورودي ۹۹) سيدعبدالمجيد بحرينيان
۱۳۱۷۷۳ اخلاق اسلامي (ورودي ۹۹) حسن زحمتكار
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۹۹۶ روش هاي مشاركتي براي برنامه ريزي كوروش روستا
۱۳۱۰۲۱ کالبد شناسي دام (ورودي ۹۹) مصطفي رجب زاده
۱۳۱۱۵۹ مباني نظري وکاربرد آزمون هاي رواني(۱) (ورودي ۹۹) قاسم آهي
۱۳۱۱۸۹ تاریخ معماری معاصر (ورودي ۹۹) رضا ميرزايي
۱۱۱۱۵
۱۳۱۵۶۰
عناصر و جزئيات ساختمان
عناصر و جزئيات ساختماني ۲ (ورودي ۹۹)
مظفرالدين جمالي
۱۳۱۶۵۲
۱۳۱۵۴۱
۱۱۲۴۱
مدارهاي ديجيتال و ريزپردازنده (ورودي ۹۹)
اصول مدارهاي ديجيتال (ورودي ۹۹)
سيستم هاي ديجيتال (۱)
سياوش اسحقي
۱۳۱۶۵۸ مباني تحولي نابهنجاريهاي رواني (ورودي ۹۹) شهرام وزيري
ساعت ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۶۴۹
۱۳۱۷۳۰
روانشناسي رشد
روانشناسي‌ رشد (ورودي ۹۹)
محمدرضا اسدي يونسي
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۲۰۴ الكترونيك ۳ سياوش اسحقي
۱۱۲۰۵ علي الياسي
۱۱۴۱۲ فارماكولوژي كاربردي مصطفي رجب زاده
۱۳۱۱۷۸ روانشناسي رشد(جبراني) (ورودي ۹۹) قاسم آهي
۱۰۱۲۷ سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري- جبرانی علي فرخنده
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۳۱۱۹۲
۱۳۱۶۰۶
روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته (ورودي ۹۹)
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (ورودي ۹۹)
مجيد علي آبادي
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۳۷۵ انسان كامل در مكاتب مختلف قاسم آهي
۱۰۵۴۴ سمينار طراحي ساختارهاي پيچيده زهرا رجائي
۱۰۷۴۲ روش تهيه مقاطع ميكروسكپي ورنگ آميزي مصطفي رجب زاده
۱۱۲۱۱ آز الكترونيك سياوش اسحقي
۱۳۱۲۶۹ آزمايشگاه الکترونيک۱ (ورودي ۹۹) فرهاد اسماعيلي
۱۳۱۶۷۹ اخلاق حرفه اي در روانشناسي باليني (ورودي ۹۹) سيدعبدالمجيد بحرينيان
۱۳۱۷۷۴ اخلاق اسلامي (ورودي ۹۹) حسن زحمتكار
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۵۷۱ اقتصاد سنجي مهدي فاطمي
۱۰۵۷۲ موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام حسن غوث
*** کارگاه آموزشی دکتر حسین حکیم‌پور
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۲۰۰ اصول سرپرستي سيدابوالفضل ميري
۱۰۳۳۵
۱۳۱۶۶۳
مباني نظري و كاربرد آزمونهاي رواني ۱
روش ها و طرح هاي پژوهشي آزمايشي و کيفي (ورودي ۹۹)
قاسم آهي
۱۳۱۶۸۰ ژورنال کلاب ( ۱ ) (ورودي ۹۹) سيدعبدالمجيد بحرينيان
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ - جمعه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۲۴۵
۱۱۲۴۶
آز ماشين هاي الكتريكي۱
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي ۲
علي الياسي
کلاسها تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ بارگذاری شده است.
اطلاعیه مهم : دریافت کد کاربری و رمز عبور ویژه دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۹/۰۱/۲۳  - ۱۰:۱۷ بازديد : ۱۲۶۸۳
دانشجویان محترم از طریق پورتال دانشجویان نسبت به دریافت کد کاربری و رمز عبور جهت ورود به کلاس آنلاین اقدام نموده و از این پس از ورود به کلاس به صورت میهمان (Guest) خودداری نمایند.
مشاهده متن كامل
ویدیوی آموزشی ۲ - ویژه اساتید
دانلود - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۲۲  - ۱۶:۰۶ بازديد : ۴۴۱۲
فیلم ضبط شده آموزش آنلاین مورخه ۱۹ اسفندماه ۹۸
مشاهده متن كامل
ویدیوی آموزشی ۱ - کلاس آنلاین
دانلود - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۹  - ۱۰:۴۵ بازديد : ۷۹۹۱
مشاهده متن كامل
نحوه ورود به کلاس آنلاین - ویژه اساتید و دانشجویان
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۸  - ۱۸:۳۱ بازديد : ۱۳۳۷۷
قبل از مطالعه اطلاعیه ، الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تامین شود.
مشاهده متن كامل
الزامات نرم افزاری وسخت افزاری جهت شرکت درکلاس مجازی
اطلاعيه - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶  - ۱۹:۳۵ بازديد : ۱۴۱۱۳
الزامات نرم افزاری و سخت افزاری جهت شرکت در کلاس مجازی : اینترنت با سرعت مناسب ، کام‍پیوتر مجهز به میکروفون و وب کم و ...
مشاهده متن كامل

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect مخصوص ویندوزهای ۳۲ بیتی

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect نسخه موبایل (اندروید)

اوقات شرعي به افق بيرجند

پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

۷ جمادی الثانیة ۱۴۴۲ قمري

۲۱ ژانويه ۲۰۲۱ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۰
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۴
اذان ظهر ۱۱ : ۴۴
غروب آفتاب ۱۶ : ۵۵
اذان مغرب ۱۷ : ۱۴
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۲
انتخاب شهر