برنامه کلاسهای غیر حضوری

توجه ! لینک کلاسها یک ساعت بعد از شروع کلاس ( ساعت اعلام شده ) حذف می‌شود.

جستجوی کلاس از طریق شماره شناسایی فقط برای دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل می باشد.

جهت جستجوی کلاسهای خاص یک دانشجو ، لطفا شماره شناسایی را وارد نموده و بر روی جستجو کلیک کنید.(جهت نمایش همه دروس مقداری وارد نشود)

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۲۶۲۱ مباحث وچالش هاي مديريت دولتي رضا زرگر
۲۱۶۱
۲۱۶۲
۲۳۱۳
۲۳۱۵
برنامه‌ ريزي‌ وتوسعه‌
برنامه‌ ريزي‌ وتوسعه‌
توسعه اقتصاد و برنامه ريزي
توسعه اقتصاد و برنامه ريزي
كوروش روستا
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۴۰ زبان‌تخصصي‌ ايمان صفايي
۱۱۴۸ تحقيق در عمليات ۲ بهروز بصيرت
۲۹۸۸ آمار توصيفي جليل جراحي
۳۰۱۳ مديريت مالي پيشرفته حبيب الله نخعي
۱۸۵۹ پردازش آماري زبان هاي طبيعي حسنيه ذوالفقاري
۱۵۶۰ سازه هاي فولادي ۲ حسين بهشتي نژاد
۲۵۱۴ بازاريابي و مديريت بازار ( با رويکرد اسلام ) حسين حكيم پور
۲۰۵۲ ژنتيک حسين صادقي گيو
۲۶۵۱ تحول سازماني حميد رضايي فر
۲۴۹۳ حقوق مدني ۶ عقود معين قسمت ( الف ) رضا نخعي
۲۴۵۳ بارداري و زايمان ۲- زايمان طبيعي ، ايمن و فيزيولوژيک و روشهاي کاهش درد زايمان سمانه ثابت بيرجندي
۲۷۵۹ آيين دادرسي کيفري تطبيقي سيد محمدعلي فرزانه
۱۰۱۹
۱۰۷۰
شنا ۳
شنا ۱
سيدمصطفي سيادت
۱۱۷۹
۱۱۸۰
۱۱۸۱
۱۱۸۲
تربيت بدني عمومي
تربيت بدني عمومي
تربيت بدني
تربيت بدني عمومي
سيدمهدي اميرابادي زاده
۲۴۳۱ حقوق اساسي ۳ شيدا برادران بزاز
۱۱۱۹ مقدمات جامعه شناسي ورزشي علي ثقه الاسلامي
۱۶۷۵
۳۰۶۷
جامعه‌شناسي آموزش و پرورش
جامعه‌شناسي آموزش و پرورش
علي ماندگار
۱۵۸۷ نقشه کشي صنعتي ۱ عليرضا كرماني
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۹۵۴
۳۰۹۳
۲۲۸۰
روان شناسي صنعتي _سازماني
روان شناسي صنعتي _سازماني
روانشناسي سازماني
روانشناسي عمومي
روانشناسي کار
فاطمه حسيني شواكند
۱۷۴۰ مکتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي فرامرز روانجو
۲۳۷۴ کنترل بهينه مجيدرضا ناصح
۱۵۰۴
۱۵۰۵
روانشناسي اخلاق
روانشناسي اخلاق
محمد بلالي
۲۴۳۲ حقوق اساسي ۳ محمد محسن حميدي
۱۹۲۳ سمينار يافته هاي جديد در روانشناسي شخصيت محمدحسن غني فر
۲۱۰۲
۲۱۰۳
۲۱۰۴
حسابداري‌ پيشرفته‌ (۲)
حسابداري‌ پيشرفته‌ (۲)
حسابداري‌ پيشرفته‌ (۲)
محمدحسين رخشاني
۲۱۲۲
۲۱۲۳
۲۱۲۴
کاربرد نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در حسابداري
کاربرد نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در حسابداري
کاربرد نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در حسابداري
محمدرضا غلامزاده
۲۸۱۰ حقوق جزاي اختصاصي ۳ جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص محمدعلي طاهري بجد
۲۴۶۵ حقوق جزاي عمومي ( ۳ ) محمديوسف ناصري فورگ
۱۶۶۲ روش تدريس قرآن در دوره ابتدايي مريم صائب
۱۴۲۰ آسيب شناسي رواني۲ مريم نصري
۲۵۳۳ تجارت الکترونيک منيره صالح نيا
۱۱۱۶ آمادگي جسماني ۱ مهدي گلداني مقدم
۲۷۹۵ تحقيقات بازاريابي پيشرفته مهدي محمود زاده واشان
۲۷۱۵ اصول وخدمات بهداشت جامعه۱ نسرين شهميري
۱۵۲۲ آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ابراهیم میرزایی
۲۰۲۶ یادگیری مستمر فرهود گل محمدي
۲۱۴۵ آلودگی هوا (علل، اثرات، پالایش و کنترل) مجيد عصري
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۲۳۸۰ بررسي موارد خاص در حسابداري احمد احمدي
۲۱۲۹
۲۱۳۰
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
سيدمحمدرضا مشهورالحسيني
۱۴۴۶
۱۲۸۰
رياضيات عالي مهندسي
رياضيات عالي مهندسي
علي زحمتكش
۱۸۴۳
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
مهندسي نرم افزار ۱
تحليل‌ و طراحي سيستم ها
تحليل‌ و طراحي سيستم ها
مبانی هندسي نرم افزار
كاظم نيك فرجام
۱۸۷۳ پديده هاي انتقال در صنايع غذايي مجيد علي آبادي
۱۵۲۸ هيدروليک و آزمايشگاه محمد عبادي
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
کارگاه کامپيوتر
کارگاه کامپيوتر
کارگاه کامپيوتر
سيدعبدالحميد اصفهاني
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۰۹۶
۱۰۴۸
کشتي
کشتي (۲) پسران، تيراندازي (۲) دختران
ايمان صفايي
۱۱۴۳ تئوري‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري حبيب الله نخعي
۱۵۶۶
۱۵۶۷
نرم افزارهاي مهندسي عمران
کاربرد کامپيوتر در ساختمان
حسين بهشتي نژاد
۳۰۲۹ آشنایی با قرآن کریم حميدرضا جعفري
۲۵۸۰ بررسي وضعيت سلامت راضيه برزگران
۱۴۹۴
۱۴۹۶
۱۷۴۶
آمار استنباطي
آمار استنباطي
آمار استنباطي
رضا برادران
۲۴۱۶ بررسي مسائل مديريت دولتي ايران رضا زرگر
۱۸۸۹ ايمني شناسي رضا زنگويي
۱۶۹۵ آموزش‌ رياضي‌ دوره‌ ابتدائي‌ زهرا قاسم پور
۱۴۳۷
۱۴۳۸
روانسنجي
روانسنجي
زهرا كياني نژاد
۲۳۹۴ كليات حقوق جزا سيدحسن هاشمي
۱۱۲۲ ورزش هاي آبي(واترپلو، نجات غريق ، قايقراني، شيرجه و ... سيدمصطفي سيادت
۱۲۰۴ ورزش ۱ سيدمهدي اميرابادي زاده
۲۴۰۹
۲۶۲۶
مديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها
مديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها
عادله دقتي
۱۶۱۴ روش تدريس ورزش و بازي در دوره ابتدايي عادله گل مكاني
۱۰۹۹
۱۰۵۶
يادگيري حرکتي
يادگير‌ي و اجرا‌ي مهارت ها‌ي حرکتي
علي ثقه الاسلامي
۱۴۲۶ روان شناسي و مشاوره خانواده فاطمه خاكشورشانديز
۱۴۸۰ کاربرد کامپيوتر در روانشناسي فاطمه نخعي
۳۰۷۱ اصول وفلسفه آموزش پرورش فرامرز روانجو
۲۴۴۴ حقوق تجارت ( ۴ ) ورشکستگي قاسم نخعي پور
۱۴۹۲ مباحث اساسي در روان‌شناسي ۱ مجتبي احمدي
۱۶۸۵ سازمان و مديريت در آموزش و پرورش مجيدرضا خزاعي وفا
۳۰۶۴ کليات فلسفه محمد بلالي
۱۱۴۹ مديريت تدارکات پروژه محمد صادقي طبس
۲۴۳۴ حقوق بين الملل عمومي ۳ محمد محسن حميدي
۱۱۰۵ کاربرد کامپيوتر در مديريت (۱) محمدتقي گلداني
۲۵۱۹ حقوق جزاي اختصاصي(۴) جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص محمدعلي طاهري بجد
۲۵۴۹ بيوفيزيک محمود توكلي
۱۸۱۳ اخلاق حرفه‌اي در تعليم و تربيت مريم صائب
۱۴۰۰ اصول روانشناسي باليني مريم نصري
۱۶۶۴ روش تدريس املاء انشاء ودستور زبان فارسي منصور دادي گيو
۱۱۲۶ آمادگي جسماني ۲ مهدي گلداني مقدم
۱۸۳۲ روش هاي مشاوره با دانش آموزان با نيازهاي ويژه نسرين حجت زاده
۲۴۳۳ حقوق بين الملل عمومي ۳ يداله دهقان
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
ماشين الات ساختماني و راهسازي
ماشين آلات ساختمان سازي و راه سازي
ماشين الات ساختماني و راهسازي
ابراهیم میرزایی
۲۰۲۷ روشهای مقاله نویسی علمی فرهود گل محمدي
۲۱۵۱ بهداشت حرفه ای و ایمنی مجيد عصري
۳۱۵۴ آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته محمدحسن غني فر
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۲۸۲۰ روش تحقيق پيشرفته احمد احمدي
۱۸۵۵ تصوير پردازي رقمي حميدرضا غفاري
۲۲۹۹
۲۳۰۰
۲۵۲۹
۲۰۶۵
۲۰۶۶
۲۰۶۸
۲۰۷۰
۲۰۷۵
حسابرسي
حسابرسي (۱)
حسابرسي (۱)
اصول حسابرسي (۱)
حسابرسي (۱)
حسابرسي (۱)
حسابرسي (۱)
حسابرسي (۱)
سيدمحمدرضا مشهورالحسيني
۲۵۴۷
۲۴۸۴
۲۳۵۹
اصول‌ حسابداري‌ (۲)
اصول‌ حسابداري‌ (۲)
اصول‌ حسابداري‌ (۲)
محمدرضا غلامزاده
۱۷۲۵
۳۱۶۰
روان‌ شناسي‌ بازي‌
روان‌ شناسي‌ بازي‌
معصومه كلانتري
۲۵۳۵ حقوق‌ بازرگاني‌ منيره صالح نيا
۲۶۹۰ رفتار مصرف کننده پيشرفته مهدي محمود زاده واشان
۱۲۹۱
۱۲۹۲
شبيه سازي کامپيوتري 
شبيه سازي کامپيوتري
سيدعبدالحميد اصفهاني
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - سه شنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۳۰۶۶ مباني و اصول تعليم و تربيت اسدالله زنگويي
۲۹۸۶ زبان تخصصي حسين حكيم پور
۲۶۰۸ حقوق اداري حسين موهبتي زهان
۱۸۹۹ داروشناسي۲ رضا زنگويي
۲۷۵۲ تحليل مقررات حرفه اي دفاتر رسمي رضا نخعي
۱۶۳۰ روش‌ تدريس‌ رياضي‌ دوره‌ ابتدائي‌ زهرا قاسم پور
۱۸۴۶
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
شبکه‌هاي کامپيوتري ۱
شبکه‌هاي کامپيوتري
شبکه‌هاي کامپيوتري
شبکه‌هاي محلی کامپيوتري
صادق زينلي
۳۱۹۰ متون روانشناسي به زبانهاي خارجي فاطمه خاكشورشانديز
۲۳۷۰ آزمایشگاه مدار فرهاد اسماعيلي
۱۵۲۴
۱۵۲۹
مباحث اساسي در روان‌شناسي ۲
مباحث اساسي در روان‌شناسي ۲
مجتبي احمدي
۳۰۹۴ حقوق اساسی مسعود قليزاده
۲۸۰۶ حقوق فضاي مجازي يداله دهقان
۲۱۴۷ مدیریت کیفیت آب (علل، اثرات، کنترل) مجيد عصري
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ساعت ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۲۰۷۷
۲۰۷۸
۲۰۷۹
حسابداري‌ پيشرفته‌(۱)
حسابداري‌ پيشرفته‌(۱)
حسابداري‌ پيشرفته‌(۱)
احمد احمدي
۱۸۴۰
۱۸۴۵
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
طراحي الگوريتم‌ها
طراحي الگوريتم‌ها (تکنوکامپیو)
طراحي الگوريتم‌ها
طراحي الگوريتم‌ها
طراحي الگوريتم‌ها
طراحي الگوريتم‌ها
حسنيه ذوالفقاري
۱۶۰۱ سوخت و احتراق حميد بهلولي
۱۰۰۷
۱۰۶۶
فوتبال (۳ )پسران، فوتبال دختران
فوتبال
راضيه تابع
۱۲۳۷ مراتب اجرايي ساختمان رضا ميرزايي
۱۲۰۷ ورزش ۱ زينب كهنسال
۱۸۶۱ ژورنال کلاب ( ۲ ) سيدعبدالمجيد بحرينيان
۲۰۵۵ زراعت خصوصي ۲ سيدغلامرضا موسوي
۱۹۰۵ فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي (۲) سيدمحمدحسين ناصري
۳۰۵۶ آمارتوصيفي سيدمهدي عبدالهي
۲۶۶۳ پرستاري کودک سالم طيبه خزاعي
ساعت ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۸۶۲ اخلاق حرفه اي در روانشناسي باليني سيدعبدالمجيد بحرينيان
ساعت ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۳۰۶۵ سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعداز اسلام اسدالله زنگويي
۱۹۱۴ فرآيندهاي تحول رواني تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۴۸۲ اصول مهندسي زلزله و باد حسين بهشتي نژاد
۱۶۰۵ مديريت کسب و کار و بهره وري حميد بهلولي
۳۱۵۶ بررسي تفضيلي نظريه ها و مکاتب شخصيت حميدرضا وردي
۱۰۳۲
۱۰۸۶
۱۰۸۷
ژيمناستيک ۳
ژيمناستيک ۱
ژيمناستيک ۱
راضيه تابع
۱۱۶۰ معماري و اقليم رضا ميرزايي
۱۲۰۸ ورزش ۱ زينب كهنسال
۱۸۸۰ نظريه‌هاي شخصيت سمانه سادات جعفرطباطبايي
۲۱۳۹ نظريه هاي روان درماني سيدعبدالمجيد بحرينيان
۲۰۶۷ مباني و مديريت علف هاي هرز سيدغلامرضا موسوي
۱۰۷۳
۱۰۲۱
آمار و رياضي در علوم ورزشي
رياضي عمومي ومقدمات آمار
سيدمهدي عبدالهي
۱۵۵۸ مصالح ساختماني وآزمايشگاه سيدمهدي نصراللهي
۲۷۶۶ حقوق تجارت بين‌المللي طوبي صادقي
ساعت ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۲۱۳ حقوق معماري ارشد احمد حيدري
۱۱۱۳
۱۱۱۴
ژيمناستيک ۲
ژيمناستيک ۲
راضيه تابع
۱۱۲۴ والیبال ۳ زينب كهنسال
۱۹۰۹ روانشناسي يادگيري وانگيزش سمانه سادات جعفرطباطبايي
۲۳۶۰ الکترونیک ۱ سياوش اسحقي
۱۹۷۲ صنايع شير و فرآوردهاي آن عطاءاله اژدري
ساعت ۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۹۳۱ روانشناسي‌ رشد تكتم سادات جعفرطباطبايي
۱۱۴۵ روش‌هاي آماري و تحقيق در عمليات در مديريت جليل جراحي
۲۰۵۱ طرح آزمايشهاي کشاورزي۱ رضا برادران
۱۱۶۳ سازه هاي معاصر رضا ميرزايي
ساعت ۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۲۵۵۰ رياضيات‌ پايه‌ زهرا قاسم پور
۲۵۵۵ جامعه شناسي سازماني سيما كاظمي
۲۸۴۹ ذخيره و بازيابي اطلاعات روي وب صادق زينلي
ساعت ۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
حسابداري‌ میانه ۱‌
حسابداري‌ میانه ۱‌
حسابداري‌ مالي‌
حسابداري‌ مالي‌
احمد احمدي
۱۸۹۴ جنین شناسی اسماء مقدم
۲۵۲۱ پيشگيري از جرم بهزاد جهاني
۱۰۳۱
۱۰۳۴
تحليل‌آماري و‌کاربردنرم‌افزارهاي‌آماري‌درورزش
تحليل‌آماري و‌کاربردنرم‌افزارهاي‌آماري‌درورزش
جليل جراحي
۱۲۱۸ طرح معماري ارشد۲ حسنيه هروي
۱۸۵۷ امنيت شبکه پيشرفته حميدرضا غفاري
۳۱۴۴ تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته حميدرضا وردي
۲۰۶۰ روشهاي آماري در علوم کشاورزي رضا برادران
۱۱۴۶ فناوري هاي نوين ساخت رضا ميرزايي
۲۴۹۵ حقوق جزاي اختصاصي ۱ سيدحسن هاشمي
۱۵۲۶ تکنولوژي و بازرسي جوش و کارگاه سيدمهدي نصراللهي
۲۳۹۶ مقدمه علم حقوق سيدهادي موسوي
ساعت ۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۶۵۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۳۰۷۷
نقشه‌برداري و عمليات
نقشه‌برداري ۱ و عمليات
نقشه‌برداري ساختمان
نقشه‌برداري ۱ و عمليات
ابراهیم میرزایی
۲۶۸۸ بازاريابي صنعتي پيشرفته حسين حكيم پور
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
مباني کامپيوتر و برنامه‌سازي
مباني کامپيوتر و برنامه‌سازي
برنامه‌ سازي‌ پيشرفته‌ ۱
برنامه سازي کامپيوتر ۱
سيدعبدالحميد اصفهاني
ساعت ۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۱۵۷ حکمت هنر اسلامي احمد حيدري
۲۶۱۲
۲۲۹۹
تحقيق در عمليات ۱
تحقيق در عمليات ۱
بهروز بصيرت
۲۵۰۱ متون فقه ۳
۱۲۸۱ سمينار و روش تحقيق حسين بهشتي نژاد
۱۵۶۸ ديناميک حميد بهلولي
۳۰۲۸ آشنایی با قرآن حميدرضا جعفري
۲۱۵۳ ژنتيک حيواني رضا برادران
۲۴۹۶ آيين دادرسي مدني ۳ رضا نخعي
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۲۲۷۴
۳۰۹۲
رياضي‌ کاربردی ۱
رياضيات کاربردی
رياضي‌ کاربردی
رياضي‌ عمومي‌ ۱
رياضي‌ عمومي‌ ۱
رياضيات وکابردآن در مديريت
رياضيات وکابردآن در مديريت(۱)
زهرا قاسم پور
۲۵۲۴
۲۹۳۰
پزشکی قانونی
پزشکی قانونی
سامان بهرامي
۳۱۵۰ فنون مصاحبه تشخيصي سيدعبدالمجيد بحرينيان
۲۳۹۸ حقوق تجارت ۱ -اشخاص سيدهادي موسوي
۲۶۰۲ تصميم گيري وتعين خط مشي دولتي سيما كاظمي
۲۶۹۹ اقتصاد توسعه عاليه حسيني
۲۴۶۶ آيين دادرسي مدني ۲ عباس داريوش
۱۸۷۵ ميکروبيولوژي مواد غذايي (۱) عطاءاله اژدري
۱۰۳۸
۱۰۹۱
بسکتبال(۳۲)
دووميداني(۳)
علي ثقه الاسلامي
ساعت ۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۸۵۸ مفاهيم پيشرفته در نرم افزار ۱ حميدرضا غفاري
۱۸۹۱ محاسبات توری سيدمحمد جوادي مقدم
۲۵۲۲ سازمان پولي و مالي بين المللي علي ارغواني
ساعت ۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - چهارشنبه
مشخصه نام درس نام استاد لینک
۱۲۱۵ حکمت معماري در ايران احمد حيدري
۲۴۳۵ اصول فقه ۱
۲۵۳۰ بازاريابي بين اللمللي حسين حكيم پور
۱۹۴۱
۲۵۵۶
۲۲۶۷
رفتار سازماني
مدیریت رفتار سازماني
مدیریت رفتار سازماني
حميد رضايي فر
۱۹۶۵ ميکروبيولوژي مواد غذايي (۲) عطاءاله اژدري
کلاسها تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ بارگذاری شده است.
ویدیوی آموزشی ۲ - ویژه اساتید
دانلود - آموزش غیر حضوری ۱۳۹۸/۱۲/۲۲  - ۱۶:۰۶ بازديد : ۴۷۹۷
فیلم ضبط شده آموزش آنلاین مورخه ۱۹ اسفندماه ۹۸
مشاهده متن كامل

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect مخصوص ویندوزهای ۳۲ بیتی

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی

دانلود نرم افزار کلاینت Adobe Connect نسخه موبایل (اندروید)

پيامبر اكرم(ص) :

ولايَةُ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ وِلايَةُ اللَّهِ و حُبُّهُ عِبادَةُ اللَّهِ وَ اتِّباعُهُ فَريضَةٌ مِنَ اللَّهِ .

ولايت علي ‏بن ابي ‏طالب‏ عليه السلام ولايت خدا ، و محبّت او عبادت خدا و پيروي از او فريضه ‏اي از جانب خدا است .

بشارة المصطفي ، ص ۱۶

اوقات شرعي به افق بيرجند

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

۱۸ رجب ۱۴۴۲ قمري

۲ مارس ۲۰۲۱ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۰۰
اذان ظهر ۱۱ : ۴۵
غروب آفتاب ۱۷ : ۳۱
اذان مغرب ۱۷ : ۴۹
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۵
انتخاب شهر