اوقات شرعي به افق بيرجند

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

۲۱ محرم ۱۴۴۴ قمري

۱۹ آگوست ۲۰۲۲ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۲
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۹
اذان ظهر ۱۲ : ۳۷
غروب آفتاب ۱۹ : ۱۴
اذان مغرب ۱۹ : ۳۲
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۵۴
انتخاب شهر